ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA
KLUB CHOVATELŮ LOVECKÝCH SLÍDIČŮ
pořádají
KLUBOVOU  VÝSTAVU 
se zadáním titulu  CAJC, CAC, res. CAC, Klubový vítěz 2004 a  BOB
pro
Lovecké španěly (kromě Amerického kokršpaněla), Retrievery a Vodní psy
 
30. 10. 2004 České Budějovice - výstaviště


PROGRAM:

7.00 – 8.30 přejímka psů

9.00 – 14.00 posuzování v kruzích

14.30 – 16.30 přehlídky, soutěže

 Uzávěrka přihlášek: první 3.9.2004 a druhá 4.10.2004

 Přihlášky získáte na níže uvedené adrese nebo na internetu na adrese http://retriver.cz

Přihlášky získáte:

 

Lucie Šeráková

 

Propozice, nevyplněné přihlášky, složenky a informace

 

Okružní 472

 
 

373 11 Ledenice

 
 

Tel: +420 602 170 216 nebo +420 387 995 062

 

 

Přihlášky zašlete na níže uvedenou adresu.

Vyplněné přihlášky, s průkazy původu, s certifikáty a dokladem o zaplacení

 

Michaela Melionová

 
 

Masarykovo náměstí 4

 
 

337 01 Rokycany

 
 

tel.: +420 736 668 398

 
 

michaela.melionova@seznam.cz

 

Přihlášky zaslané po 4.10.2004 nebudou přijaty !!!!

Výstavní poplatky:  KV

1. uzávěrka do 3. 9. 2004 2. uzávěrka do 4.10. 2004

 

člen KCHLS nečlen KCHLS člen KCHLS nečlen KCHLS

za prvního psa včetně katalogu

500,- Kč 600,-Kč 600,-Kč 700,- Kč

za dalšího psa

400,- Kč 500,-Kč 500,-Kč 600,- Kč

baby (nemůže být považován za 1. psa)

100, -Kč 200,-Kč 200,-Kč 300 - Kč

dorost (nemůže být považován za 1. psa)

100,- Kč 200,-Kč 200,-Kč 300,- Kč

veteráni (nemůže být považován za 1. psa)

zdarma 100,-Kč zdarma 100,-Kč

soutěže

100,- Kč 100,-Kč 100,-Kč 100,- Kč

Inzerce v katalogu k 1. uzávěrce: 

pro členy klubu 1 A5 strana    500,- Kč ½ A5 str.   250,- Kč
  pro ostatní              1 A5 strana  1000,- Kč, ½ A5 str-   500,- Kč

Inzerce v katalogu k 2. uzávěrce:

pro členy klubu 1 A5 strana    600,- Kč ½ A5 str.   300,- Kč
  pro ostatní              1 A5 strana  1200,- Kč ½ A5 str.   600,- Kč

sponzoři zdarma

     

jiná komerční inzerce

  min. 5000,- Kč  

 Konto: Komerční banka,  251 01 Říčany u Prahy, č.ú. 22937531/0100, variabilní symbol 9.

Pro rozlišení plateb při první a druhé uzávěrce rozhoduje datum poštovního razítka na obálce se zaslanou přihláškou, u plateb provedených bankovním převodem rozhoduje datum připsání platby na bankovní účet vystavovatele !! Poštovní poukázku, potvrzenou kopií dokladu o zaplacení pomocí bankovního převodu, nebo potvrzenou kopii šeku (např. eurošek) je nutno  přiložit k přihlášce.

Bez dokladu o zaplacení nebude přihláška přijata !!!

 K přihlášce psa na výstavu je nutno přiložit fotokopii průkazu původu psa – platí pro všechny psy přihlášené na výstavu a fotokopii certifikátu o zkouškách nebo kopii potvrzení o VSV, KV, ICH a CH členské země FCI při zařazování psa do tř. pracovní nebo vítězů!

1. třída štěňat 3 - 6 měsíců

v této třídě lze získat ocenění VN (velmi nadějný) a N (nadějný)

2. třída dorostu 6 - 9 měsíců

v této třídě lze získat ocenění VN (velmi nadějný) a N (nadějný)

3. třída mladých 9 - 18 měsíců

v této třídě lze získat ocenění CAJC

4. mezitřída 15 - 24 měsíců

v této třídě lze získat ocenění CAC

5. třída otevřená od 15 měsíců

v této třídě lze získat ocenění CAC

6. třída pracovní od 15 měsíců

v této třídě lze získat ocenění CAC

nutno doložit certifikátem o složené pracovní zkoušce

7. třída vítězů od 15 měsíců

v této třídě lze získat ocenění CAC

nutno doložit certifikátem o získání titulu ICH nebo CH země FCI nebo o získání ocenění VSV, KV,

8. třída veteránů od 8 roků 

 

 OCENĚNÍ:

TITULY: CAJC, CAC-ČR, Res. CAC-ČR, Klubový vítěz, BOB.

Všichni vystavovaní psi obdrží diplom, jedinci kteří získali titul Nejhezčí štěně, Nejhezčí dorost, Nejhezčí mladý pes, CAJC, CAC, KV a soutěžící, kteří se umístili v soutěžích na 1. místě obdrží pohár. CAJC může obdržet pes i fena s umístěním V1 ve tř. mladých. CAC-ČR může obdržet pes i fena s umístěním V1 z mezitřídy, tř. otevřené, pracovní a vítězů. Res. CAC-ČR může obdržet pes i fena s umístěním V2 z mezitřídy, tř. otevřené, **pracovní a **vítězů. Titul Klubový vítěz (KV) může obdržet pes i fena, kterým bylo uděleno  čekatelství CAC. BOB může obdržet pes i fena, kterým bylo uděleno čekatelství CAJC, titul KV a V1 ve třídě veteránů . Tyto tituly se zadávají v kruzích.

Pro získání titulu Nejhezčí štěně výstavy – nastupují pes i fena s umístěním VN1 ve tř. štěňat. Pro získání titulu Nejhezčí dorost výstavy – nastupují pes i fena s umístěním VN1 ve tř. dorostu. Pro získání titulu Nejhezčí mladý pes výstavy – nastupují pes i fena s umístěním V1 ve tř. mladých. Nejhezečí veterán, Nejhezčí pár psů, Nejhezčí chovatelská skupina, Vítěz soutěže Dítě a pes I. a II. věkové kategorie, Nejhezčí pes výstavy BIS. Tyto tituly se zadávají při odpoledních soutěžích.

Udělení titulů není nárokové.

Rozhodčí: plemena
1) Hutsteiner Marie - A Anglický kokršpaněl všichni psi
2) Dr.Jakkel Tamási - H Anglický kokršpaněl všechny feny
3) Marjo Jaakkola - Fin Ostatní španělé a vodní psi
4) Mr. David Hepper - GB Labrador Retriever - feny
5) Mrs. Marlene Hepper - GB Labrador Retriever - psi
6) Mr. Robert Lane - GB Golden Retriever - feny
7) Mrs. Sandy Lane - GB Golden Retriever - psi
8) Mrs. Hana Arens - A Ostatní Retrieveři

Změna rozhodčích vyhrazena

SOUTĚŽE:

 - Nejhezčí pár psů – pro fenu a psa stejného plemene v majetku jednoho majitele, kteří byli na výstavě posouzeni.

 - Chovatelská skupina – pro nejméně 3 jedince stejného plemene,  pocházející od jednoho chovatele a min. ze dvou různých otců nebo matek, kteří byli na výstavě posouzeni.

 - Soutěž dítě a pes – věkové skupiny I. do 10 let, II. do 15 let, platí dosažení data narození přihlášených 1 den před výstavou. Soutěží se se psem, skupiny VIII. FCI zapsaným v některé z plemenných knih států FCI , nemusí být na výstavě posouzen. Hodnotí se předvádění psa.

 Doklady k účasti na výstavě:  průkaz původu psa, veterinární osvědčení a očkovací průkaz.

 Veterinární podmínky:

1. Při přejímce psa je nutné předložit platné veterinární osvědčení z místa původu psa v němž se potvrzuje, že pes byl očkován proti vzteklině, psince a inf. hepatitidě v době ne kratší 30 dnů a ne starší 1 rok.

2. Psi pocházející z jiných okresů než okres České Budějovice, budou také vybaveni dokladem o klinickém vyšetření jejich zdravotního stavu, provedeném v posledních 3 dnech před výstavou

 Pokyny pro vyplňování přihlášek:

Přihlášky se vyplňují psacím strojem nebo hůlkovým písmem. Každý pes má svou přihlášku. Nečitelné přihlášky nebudou přijaty. Za nesprávně vyplněnou přihlášku nenese pořadatel odpovědnost. Pokud nebude k přihlášce připojena fotokopie dokladu o tom, že pes má zkoušku z výkonu (certifikát o vykonané zkoušce), nebo je Vítěz speciální výstavy, Klubový vítěz, Národní vítěz, Šampión členské země FCI nebo Interšampion, bude zařazen do třídy otevřené. Fotokopie nevracíme. Pro lovecká plemena vystavuje certifikáty ČMKJ, Jungmannova 25, 115 25 Praha 1.

Na přihlášce musí být nalepen doklad o zaplacení výstavního poplatku, jinak nebude přihláška přijata. Jako doklad se uznává ústřižek poštovní poukázky, orazítkovaný příkaz k úhradě a kopie bankovního výpisu. nebo potvrzenou kopii šeku (např. eurošek)

Pes může být přihlášen pouze do jedné třídy. Přeřazování psů po uzávěrce není možné. Přijetí psa na výstavu bude před výstavou písemně potvrzeno vstupním listem. Přijetím přihlášky podléhá vystavovatel všem ustanovením výstavního řádu FCI a propozic. Vystavovatel souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu výstavy.

Podmínkou pro zařazení psů do příslušné třídy platí splnění zkoušky ke dni II. uzávěrky, stejně tak u mezinárodního i národního šampiona příslušného státu FCI.

 Všeobecná ustanovení:

Výstava je přístupná psům a fenám všech plemen skupiny VIII zapsaných v knihách uznaných FCI, kteří dosáhli den před výstavním dnem stáří požadovaného pro zařazení do třídy. Importovaní psi musí být zapsáni v českých plemenných knihách, ale na přihlášce nutno uvést i původní zkratku pl. knihy a číslo zápisu země, ze které pes pochází. Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů není dovoleno. Výstavní výbor může bez udání důvodu odmítnout přijetí přihlášky. Z výstavy se vylučují háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa. Změny exteriérů psa prováděné nadměrným lakováním, tónování srsti a základní úpravou trimováním na výstavě, s dlouhodobým vyvazováním psů na stolech jsou zakázány.

Majitelé psů s uděleným titulem „BOB jsou povinni se zúčastnit se svými psy závěrečné přehlídky vítězů.

Barevné rázy se posuzují dle ustanovení FCI.

Pokud není v propozicích uvedeno jinak, platí ustanovení Mezinárodního výstavního řádu FCI a výstavního řádu ČMKU. V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy. Vodění štěňat (vyjma štěňat na výstavu přihlášených) a jejich prodej na výstavě je zakázán.

 Protesty:

Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny 500,- Kč, do skončení posuzování v kruzích. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele.  

přihláška