Klub chovatelů loveckých slídičů - sekce retrieverů  


Ověření vlohových vlastností retrieverů - 19. 9. 2009 Prosečné
Jméno psa Plemeno Vůdce Body Prospěl / Neprospěl
AVALANCHE GUVERLINES LR Stránská Marie 232 Prospěl
BEAUTY OD ŠIMONOVA MLÝNA LR Pospíšil Jaroslav 232 Prospěl
BUGSY OD ŠIMONOVA MLÝNA LR Bláha Zdeněk 232 Prospěl
ELZA OD HRADEBNÍ ZDI GR Kosařová Naďa 232 Prospěl
EMILY Z OLŠOVSKÉHO MLÁZÍ GR Kondělková Lucie 232 Prospěl
EVENING STAR TANKARAM LR Janěvová Jana 232 Prospěl
EXTRA ENERGY HARMONY LINE LR Janěvová Jana 232 Prospěl
JAZZ MELODY HARMONY LINE LR Bejček Miroslav 232 Prospěl
NELLY Z KOSTELCE U JIHLAVY LR Etrych Aleš 232 Prospěl
ARGO Z ČERTOVA DOUPĚTE FCR Nováková Tereza 224 Prospěl
BELLA Z MLADKOVSKÉHO ÚDOLÍ LR Kotyzová Alena 224 Prospěl
GLORY TREASURE OF MABEL FCR Boušková Markéta 224 Prospěl
HIDDEN BEAUTY HARMONY LINE LR Janěvová Jana 222 Prospěl
DEJZI OD JELENÍ STOPY GR Ing. Dušánek Miloš 214 Prospěl
CHRISTIE CHOCOLAT OD TŘÍ JASANŮ LR Dědic Pavel 212 Prospěl
DARKN STORMY VECTARE BOHEMIA GR Přibilová Milena 210 Prospěl
FANY OD JELENÍ STOPY GR Vítková Monika 206 Prospěl

Pozn. Při rovnosti bodů řazeno dle abecedy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 zaslal: Stránský Josef

 

[úvodní strana] [KCHLS] [CCR] [FCR] [GR] [CHBR] [LR] [NSDTR] [CMKU] [CMKJ] [CMMJ] [webmaster]