Chovatelská stanice The Best Baron
zve všechny majitele zlatých retrívrů – veteránů na přátelské setkání
 
Golden Senior Cup 2005
 
při němž proběhne soutěž pro všechny práceschopné zlaté retrívry, kteří dosáhli věku 8 let.

Jedná se o prestižní defilé veteránů, skládající se z exteriérové a pracovní části, s cílem ukázat, že i Váš veterán se těší správné péči, díky níž je i přes svůj věk stále ve skvělé kondici.

 Koná se v neděli 18. září 2005 od 8 hod. v honitbě MS Strašice (okr. Rokycany) – bližší informace budou uvedeny v propozicích, které zájemci obdrží na základě přihlášky zaslané na adresu pořadatele.

 Program:

07:30 hod. prezence, porada rozhodčích

08:00 hod. přehlídka veteránů – posouzení exteriéru (posuzuje rozhodčí s aprobací na plemeno)

10:00 hod. odchod do honitby k plnění loveckých disciplín (posuzují všestranní rozhodčí)

cca 18:00 hod. přátelské posezení, vyhlášení výsledků a absolutního vítěze GSC – „The Best Dual Purpose Golden Veteran 2005“

 Informace:

1. Během přehlídky veteránů a posouzení jejich exteriéru bude respektován „Výstavní řád ČMKU“. Postupně nastoupí dle katalogových čísel, přidělených dle data narození, ve dvou skupinách psi a následně feny. V každé z nich bude provedeno ohodnocení všech přihlášených jedinců a určeno pořadí prvních čtyř. Z vítězů ve skupině psů i fen bude vybrán vítěz přehlídky, který obdrží titul „The Best Golden Veteran in Show“. Všichni posuzovaní jedinci obdrží písemné ohodnocení, vítěz navíc pohár.

2. Pracovní část soutěže bude posuzována dle ZŘ ČMMJ pro Všestranné zkoušky retrívrů. Účastí v této soutěži však nezískává pes loveckou upotřebitelnost. Pořadí soutěžících bude určeno losem. Disciplíny slídění, nahánění a stopa živé zvěře budou v limitu, s ohledem na věk soutěžících, zkráceny na polovinu. Pes, který obdrží známku 0 nebo na disciplínu vůbec nenastoupí, není z dalšího posuzování vyloučen a může dále pokračovat v soutěži. Všichni účastníci obdrží tabulku s bodovým ohodnocením, vítěz obdrží titul „The Best Golden Veteran of Gun Dogs“ a bude mu předán pohár.

3. Pro výsledné pořadí budou sečtena obě bodová skóre získaná v části exteriérové i pracovní, a to následujícím způsobem: „The Best Golden Veteran in Show“ – 288 bodů (odpovídá min. počtu bodů pro I. cenu v lovecké části), V1 – 280 bodů, V2 – 270 bodů, V3 – 260 bodů, V4 – 250 bodů, V – 240 bodů, VD – 216 bodů (odpovídá min. počtu bodů pro II. cenu v lovecké části), D – 144 bodů (min. počet bodů pro III. cenu v lovecké části). Účastník, který nenastoupí nebo odstoupí v exteriérové části posuzování, získává v této 0 bodů, avšak může dále pokračovat v soutěži. K bodům z části exteriérové budou přičteny body dle tabulky pro VZ z části pracovní a bude stanoveno a vyhlášeno výsledné pořadí všech účastníků GSC. Všichni soutěžící obdrží diplom, upomínkový dárek, od sponzorů věcné ceny a vítěz navíc pohár a titul „The Best Dual Purpose Golden Veteran 2005“.

 Doklady nezbytné pro účast:

průkaz původu (předkládá se při prezenci, výsledky z této soutěže nebudou do PP zapisovány) a očkovací průkaz s atestem veterináře (veterinární podmínky standardní: atest ne starší než 3 dny pro účastníky z jiných okresů než RO; pes musí být v imunitě proti vzteklině a infekčním chorobám – očkování ne starší než 1 rok a ne mladší 30 dnů)

 Občerstvení v průběhu celé akce bude zajištěno. K účasti srdečně zveme všechny přátele a příznivce tohoto krásného, ušlechtilého a pracovitého plemene.

Přijímáme rovněž stále nabídky na sponzoring. Zároveň touto cestou děkujeme všem stávajícím sponzorům, bez jejichž přispění by bylo jen těžko myslitelné toto defilé veteránů uskutečnit.

 Přihlášky zasílejte na adresu pořadatele. Uzávěrka 1.9. 2005, symbolické startovné 250,- Kč.

Podrobnější info, rezervace ubytování apod. obdržíte u pořadatele:

ChS The Best Baron, Ing. Vladimír Melion, Cekov 5, 338 08 Zbiroh, tel.: 604 708 641, 

e-mail: baron@bestbaron.cz, www.goldenretriever.cz/gsc2005

 

[úvodní strana] [KCHLS] [CCR] [FCR] [GR] [CHBR] [LR] [NSDTR] [CMKU] [CMKJ] [CMMJ] [webmaster]