KLUB CHOVATELŮ LOVECKÝCH SLÍDIČŮ-sekce retrieverů
pořádá ve spolupráci
s OMS České Budějovice a MS Kostelec

Mezinárodní Field Trial
se zadáním titulu CACIT, res.CACIT, CACT a res. CACT
podle zkušebního  řádu ČMMJ
KOSTELEC   04.12.2004

Organizační výbor
Ředitel zkoušek  Ing. Jan Kubeš
Správci zkoušek Karel Jedlička
Ekonom  Josef Smrž
Hlavní rozhodčí Břetislav Uchytil
Program zkoušek
08.00 – 08.30 prezentace účastníků zkoušek
08.00 – 09.00

porada rozhodčích

09.00 – 09.30 zahájení zkoušek a veterinární prohlídka
09.30 - 14.00 posuzování v honitbě
16.00 – 16.30 vyhlášení výsledků

Uzávěrka přihlášek 04.11.2004

Poplatek za zkoušky je 800,- Kč pro členy KCHLS a 1600,- Kč pro nečleny a bude uhrazen přiloženou složenkou na adresu – Karel Jedlička , Drahotěšice 127, p. Hluboká nad Vltavou 373 41, a to nejpozději  do 22.11.2004. V případě, že vůdce deklaruje členství v klubu, musí toto doložit dokladem o zaplacení členského příspěvku. Tento doklad předloží při prezentaci účastníků zkoušek.Při

presentaci zaplatí každý účastník 200,- Kč příplatek na zvěř.

Veterinární podmínky

1.

Při přejímce psa bude vyžadováno platné veterinární osvědčení z místa bydliště, v němž se potvrzuje, že pes byl očkován proti vzteklině, psince, parvoviroze a infekční hepatitidě v době ne kratší třiceti dnů a ne delší jednoho roku.

2.

Veterinární osvědčení o dobrém zdravotním stavu psa nesmí být starší pěti dnů.

3.

Háravé feny a feny ve druhé polovině březosti nebudou připuštěny ke zkouškám.

Všeobecné pokyny

Zkouší se podle platného zkušebního řádu ČMMJ.
Vůdce musí být vybaven vodítkem přes rameno, průkazem původu psa, veterinárním osvědčením , musí znát zkušební řád a musí být odpovídajícím způsobem ustrojen.
Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem, nebo za ztrátu psa.
Poplatek za startovné je nevratný.

Sraz účastníků zkoušek bude v kulturním domě v Horních Kněžekladech. Trasa vede ze směru od Prahy, asi pět kilometrů za Veselím nad Lužnicí odbočit na Týn nad Vltavou a Dolní Bukovsko. V obci Žimutice odbočit na Horní Kněžeklady. Ubytování je možné na nedalekém učilišti Hněvkovice, kde je možné se i stravovat : p. Koubková  tel. 385 778 123

 Přejeme mnoho úspěchů !

ZPĚT

[úvodní strana] [KCHLS] [CCR] [FCR] [GR] [CHBR] [LR] [NSDTR] [CMKU] [CMKJ] [CMMJ] [webmaster]