Klub chovatelů loveckých slídičů - Sekce Retrieverů  


Zkoušky se konaly v nádherném prostředí jížních Čech. Proběhly ve velmi příjemné atmosféře a i při velmi vysoko nasazené laťce na výkon psů bez jakéhokoliv incidentu.

Jenom mne zamrzelo, že někteří vůdci vyřazených psů nevydrželi až do konce zkoušek a odjeli před jejich zakončením. A ještě jedna věc mi připadá prapodivná. O zkoušky projevilo zájem kolem 75 psů a vůdců. Někteří vůdci, i když se zaručili stoprocentní účastí s tím, že zaplatí na místě, nepřijeli a tím zablokovali místo ostatním, kteří měli zájem o účast na zkouškách. 

Toto chování za sportovní nepovažuji.

Vyjímkou jsou p. Ubrová s p. Konečnou, jenž se omluvily a přesto startovní poplatky zaplatily.

Jiří Šváb