Klub chovatelů loveckých slídičů - Sekce retrieverů,
OMS ČMMJ Jindřichův Hradec a MS Bertiny Lázně

II. Klubové Mezinárodní zkoušky z přinášení retrieverů

o ROŽMBERSKÝ POHÁR

se zadáním titulu CACIT a CACT
Třeboň 1.10.2004 - 3.10.2004


Výsledková listina
Vítězové
Účastníci
Obrazem
Příspěvek Jaroslava Macha
Příspěvek Antonína Míška
Poděkování...

Vážení přátelé kynologie,

byl jsem osloven, abych napsal článek o II. Klubové mezinárodní zkoušce z přinášení retríeverů se zadáním titulu CACIT, res.CACIT, CACT a res. CACT o Rožmberský pohár konaný ve dnech 1.-3.10.2004 a to z pohledu účastníka, který se neumístil na prvním místě. Míněno tím,  aby zde nebyla jen samá chvála. Nemohu však jinak, ale i já budu převážně chválit.

          Jako účastník již mnoha zkouškových klání musím s radostí konstatovat, že podobné vrcholové zkoušky nejsou pouze k získání upotřebitelnosti psů, ale je to i společenská událost, proložená setkáním vůdců, okouknutím práce ostatních psů a v neposlední řadě i výborně prožitý víkend.

          Již tradiční bylo ubytování u rybníka Svět v autokempinku Třeboňský ráj. Sjeli jsme se v pátek a hned večer proběhlo losování startovních čísel.  Tím začíná ta správná nervozita, zda jsem vylosoval to správné číslo či nikoli, ale v závěru je to stejně jedno.

          V sobotu ráno jsme slavnostně nastoupili v prostoru honitby Mysliveckého sdružení Bertiny Lázně v nám již známé „Pergole“. Hned na to jsme se rozjeli na jednotlivé disciplíny voda, les a pole.

          A jaký byl průběh z mého pohledu?

Práce v rákosí - podle mého soudu rákosí nebylo zas tak těžké. Nebylo moc husté a terén byl mírně zpevněné bahno. Pes zde mohl slídit na běhách, teprve až asi po 30ti metrech brodil. Podle toho se dalo posoudit jak daleko šel. V rákosí byly zkraje vhozeny dvě kachny od sebe ve vzdálenosti asi 25 m. Měřila se doba, za kterou je pes vyslídil a přinesl. Toto konkrétně není ve zkušebním řádu, a nemělo to vliv na hodnocení práce v rákosí. Může vzniknout diskuse, proč to dělat proti zkušebnímu řádu, ale pokud to pes umí, tak mu to nečiní problémy a snad i zvyšuje chuť k dalšímu slídění.  Myslím, že rozhodčí zde nasadili až moc vysokou laťku. Asi to zavinil pes Eiko, který šel jako první a  znám jeho práci, ta je podobná přesné dělové kouli, tak dostal trojku patrně z předpokladu, že bude ještě někdo lepší a od toho se odvinulo známkování. Pro mnohé psy to znamenalo ukončení zkoušek nebo doběhnutí ve druhé ceně. Tady vidíte co ovlivní losování. Druhý den rozhodčí polevili.

Aport kachny z hluboké vody – nečiní zkoušeným psům problémy a kdyby toto neměl zvládnout tak si vůdce ani nedovolí na zkoušku nastoupit. Jde o vylučující disciplínu. Buď jí pes udělá perfektně nebo odchází ze zkoušky.

Přinášení dvou kusů pernaté na 60 m - zkouška byla ztížena oproti minulým ZPR o tzv. zkoušku z ovladatelnosti psa na vyslání ve směru, kdy si vůdce určil, který kus bude aportován jako první.  Ani toto není ve zkušebním řádu a názory vůdců se různí. Nechci vyvolat  diskusi k odchylce od zk. ř. , ale osobně neprotestuji a zdá se mi to zajímavější a snad i výsledky říkají, že psům to nečiní problémy a ovladatelní jsou.

Vlečka pernaté na 200 kroků - je zajímavé, že to byl konec několika psů a dost jich mělo problémy. Snad to bylo pro úplné bezvětří. Prostě nevím.

Práce v lese, jak čtverce tak vlečka nečinila psům problémy, i když dva nedošli vlečku. Údajně se jednalo o stejnou dráhu a šla přes lože divočáků.

          Podle přiložené výsledkové tabulky je patrné, že u psů kteří neprošli se jednalo o momentální výpadek, ale hlavně snad nikoho nenapadne konstatovat, že vůdce nastoupil s nepřipraveným psem. To mi odsouhlasí každý z vůdců a snad i rozhodčích.  Na takovéto náročné zkoušky se pes připravuje roky a již před tím  prošel snad všemi jinými zkouškami. A v den „D“ již záleží na kousku štěstí, počasí, náladě vůdce i psa, okamžitý zdravotní stav a kondice atd. Každý z vůdců by mne jistě doplnil. Jo a na rozhodčích. A nebudete věřit v dobrém slova smyslu na nich nejvíc.

          A tak když jsou všechny zkoušky za námi, spadne pověstný kámen, někteří se radují, jiní jsou zklamaní, psi utahaní, přátelé na mobilech vystresovaní, ale všichni šťastní!

          Při slavnostním ukončení vítěz tradičně děkuje pořadatelům, rozhodčím a sponzorům. Ale přesto - každý z nás se před odjezdem loučí se všemi zúčastněnými jako s kamarády se slovy, že se těšíme na další setkání a zkoušku.  Doufám, že jsem přilákal další vůdce k vážné práci se svým miláčkem a neodradil jsem je popisem zkoušky a tvrdosti posuzování.

          A úplně nakonec statistika. Startovalo 23 psů, neprošlo jich 8. V první ceně doběhlo 10 a v druhé 5 psů.  Nejmladší pes Iron Man Draco Minor měl 16 měsíců, nejstarší Fabio Golden Erinor  5 roků a 10 měsíců. Nejmladší vůdce Rosová Petra 15 roků.

          A ještě jednou a nahlas: pořadatelům, rozhodčím a sponzorům  VŘELÉ DÍKY od všech účastníků klání.

                                                                                          Jaroslav Mach 

ZPĚT

[úvodní strana] [KCHLS] [CCR] [FCR] [GR] [CHBR] [LR] [NSDTR] [CMKU] [CMKJ] [CMMJ] [webmaster]