Klub chovatelů loveckých slídičů - Sekce retrieverů  


II. Klubové Všestranné zkoušky retrieverů  se zadáním titulu CACT - Třeboň 26.09.2003 - 28.09.2003

startovní listina
účastníci
výsledková listina
vítězové
obrazové postřehy

U-RETRIEVER

U-universal neboli všestranný. Tento přívlastek byl přidělen retrievrovi, který úspěšně absolvoval 2. Klubové všestranné zkoušky retrievrů v Třeboni. Ti nejúspěšnější si odváželi i tituly CACT a res. CACT.

Na dvoudenních zkouškách pořádaných KCHLS, OMS Jindřichův Hradec a MS Bertiny Lázně běželo celkem 16 psů zastoupených plemeny Golden, Labrador a Chesapeak retriever. Po rozlosování, které proběhlo již 26.09. v autokempu Třeboňský ráj, byli psi rozděleni dle čísel losů do čtyř skupin. Malý les (nahánění, vodění na řemeni, odložení), velký les (následování, královská disciplína-práce na pobarvené stopě), pole (dohledávka a přinášení pohozené perenaté, slídění, stopa živé zvěře) a voda (práce v rákosu s následnou dohledávkou pohozené kachny, vlečka srstnaté). Všechny disciplíny byly pod profesionálním dohledem velmi milých, spravedlivých a obětavých rozhodčích paní Šerákové a pánů Brože, Schejbala, Havrlanta, Kašíka, Pasáka, Jindřichovského, Pecháčka, Hampla. Nad těmito rozhodčími bděl přátelský vrchní rozhodčí pan Kašpar, který se osobně přesvědčil o práci svých kolegů, schopnostech některých vůdců a jejich čtyřnohých kamarádů.

Tyto vrcholové zkoušky byly opět perfektně připraveny a organizačně zajištěny. Atmosféra, která nás obklopovala celý víkend byla bezvadná, podtržená krásným prostředím jižních Čech a slunečným podzimním počasím.

Po několikáté účasti na vrcholových zkouškách pořádaných KCHLS, konkrétně panem Kubešem, Kordou, Jedličkou, paní Šerákovou a všemi jejich velkými pomocníky, bez kterých by tyto zkoušky nebyly tím, čím se staly, musím konstatovat, že tito lidé dokáží uspořádat akci, ze které čiší profesionalita, uvolněnost, otevřenost, podpora vůdcům, láska ke psům. Vzpomenout musím i jejich schopnosti zajistit velmi hodnotné ceny. Vítěz zkoušek si odvezl myčku na nádobí, další umístění dalekohledy, odstřel daňka, pobyt v lázních, odborné publikace, dárkové předměty a samozřejmostí byly i poháry. Každý zúčastněný obdržel navíc krmení od firmy Anka. Poděkování si zaslouží i pan Šváb s paní Šírovou, kteří zajišťují akce po stránce technické.

Od vůdců by jim mělo být alespoň stejnou měrou vráceno úsilí a čas, který do této práce vkládají již několik let. Jejich práce je zřejmá na neustále se zvyšující úrovni zkoušek a tím je spojeno i hodnocení výkonů retrievrů u myslivecké veřejnosti.

Byla zde patrná příprava všech zúčastněných psů. Dejme ruku na srdce, který vůdce by si dovolil předvést nepřipraveného psa na zkoušce, která je špičkou ledovce všech zkoušek pro lovecké psy.

Těchto zkoušek jsem se  zúčastnila jako vůdce, proto hodnocení práce jednotlivých psů mohu nabídnout pouze v přiložené tabulce. Jen bych se okrajově zmínila o práci třech prvních, kteří prošli s plným počtem bodů. Fena LR Jakobinia od Himalájského cedru vedená panem Karlem Jedličkou, která 2. Klubové všestranné zkoušky vyhrála s plným počtem bodů a jako přídavkem ji byly uděleny dva body za práci na pobarvené stopě, kterou vypracovala volně bez barvářského řemene. Obdržela titul CACT. Na druhém místě se umístil velmi zkušený vůdce pan ing. Bohumil Kovář, který opět předvedl své výcvikářské zkušenosti a kvality. Jeho fena LR Fair Regent Plus prošla zkoušky bez ztráty bodu a s titulem res. CACT. Jako třetí doběhla s plným počtem bodů fena GR Ara Bellis Perennis vedená Pavlou Koukolovou. Za tuto práci si odnesla titul CACT, který uzavřel řadu těchto titulů potřebných pro splnění podmínek k udělení titulu český šampion práce a to jako prvnímu GR.

Přeji všem vůdcům, jejich psům a přátelům myslivecké kynologie krásné dny a hodně úspěchů.

Pavla Koukolová

 

[úvodní strana] [KCHLS] [CCR] [FCR] [GR] [CHBR] [LR] [NSDTR] [CMKU] [CMKJ] [CMMJ] [webmaster]