Klub chovatelů loveckých slídičů - Sekce retrieverů   

 Sekce Retrieverů s podporou Kanadské obchodní společnosti ANKA, spol. s r.o.

VYHLAŠUJE    SOUTĚŽ

PES - FENA ROKU 2004

kategorie:
I.    Nejlepší Pracovní pes - 1 za každé plemeno
      Nejlepší Pracovní fena - 1 za každé plemeno
II.  Nejlepší Výstavní pes - 1 za každé plemeno
      Nejlepší Výstavní fena - 1 za každé plemeno
 
Nejlepší retriever Dual Purpose
- bude vybrán 1 pes a 1 fena s nejvyšším součtem bodů obou kategorií (výstavy + práce)
 
Podklady pro soutěž:
Kopie P.P.
kopie posudkových listů z výstav + kartičky titulů
kopie soudcovských tabulek ze zkoušek
kontaktní adresa a telefon majitele
 
!!! Do soutěže budou započítány pouze výsledky, které budou doloženy řádnými doklady. Sporné podklady (pokud nečitelné, bez náležitého označení - jméno psa nebo katalogové číslo, podpis rozhodčího, razítko výstavy, atd.), nebudou akceptovány.
Započítány nebudou ani tituly, které nebudou doloženy kartičkou. !!!
 
Slavnostní vyhlášení vítězů této soutěže proběhne na některé z vrcholných akcí KCHLS
 
Zkompletované podklady pro soutěž zašlete na adresu:
Ing. Korda František
Holičky 36
379 01 Třeboň
 
Uzávěrka soutěže: 31. 12. 2004
přihlášky zaslané po tomto termínu nebudou přijaty.
 
Bodovací tabulka bude zveřejněna ve Zpravodaji 2/04