KCHLS a ČMMJ Jindřichův Hradec
pořádá ve spolupráci s MS Bertiny Lázně

II. Klubové Všestranné zkoušky retrieverů se zadáním titulu CACT

26.09.2003 - 28.09.2003

Organizační výbor

Ředitel zkoušek            -            Ing. Jan Kubeš
Správci zkoušek            -            Ing. František Korda a Karel Jedlička
Ekonom                         -            Josef Smrž

Čestné předsednictvo

ANKA - Kanadská obchodní společnost - Dr. Vladimír Burstein
AGRICO - SF TŘEBOŇ – František Šedivý
MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBOŇ – starosta, Ing. Jiří Houdek
BERTINY LÁZNĚ s.r.o. Třeboň – ředitel MUDr. Jaroslav Bican
OMS Jindřichův Hradec – předseda Vlastislav Lexa
LÁZNĚ AURORA - MUDr. Antonín Doležal
Městské lesy a rybníky České Budějovice - Ing. Josef Schoř

Delegovaní rozhodčí

Hlavní rozhodčí – Miloš Kašpar

Rozhodčí ve skupinách JUDr. Blahoslav Jindřichovský
MVDr. Bohumil Brož
Mgr. Milan Hampl
Alois Havrlant
Lucie Šeráková
František Pasák
Miroslav  Pecháček
Jaroslav Schejbal

Čekatel    

Ing. Jarmila Jindřichovská

Program zkoušek

26.09.2003

17.00 – 18.00 hod. porada rozhodčích
18.30 – 19.30 hod. veterinární prohlídka
19.30 – 20.00 hod. Přivítání účastníků, informace o organizaci a rozlosování zkoušek

27.09.2003

08.00 – 08.30 hod. zahájení v Pergole u kaple Svatého Víta
09.00 – 17.00 hod. posuzování v honitbě
19.30 – ......... hod. posezení  - Třeboňský ráj

28.09.2003

08.00 – 16.00 hod. posuzování v honitbě
17.00 – 18.00 hod. slavnostní vyhlášení výsledků a zakončení zkoušek

Uzávěrka přihlášek 31.8.2003

Poplatek za zkoušky, je-li vůdcem člen KCHLS, je 500,- Kč, pokud vůdce není členem KCHLS je poplatek za zkoušky 1000,- Kč a bude uhrazen klubovou  složenkou.

 

Veterinární podmínky

1. Při přejímce psa bude vyžadováno platné veterinární osvědčení z místa bydliště, v němž se potvrzuje, že pes byl očkován proti vzteklině, psince, parvoviroze a infekční hepatitidě v době ne kratší třiceti dnů a ne delší jednoho roku.
2. Veterinární osvědčení o dobrém zdravotním stavu psa nesmí být starší pěti dnů.
3. Háravé feny a feny ve druhé polovině březosti nebudou připuštěny ke zkouškám.

Všeobecné pokyny

Zkouší se podle platného zkušebního řádu ČMMJ.

Vůdce musí být vybaven vodítkem přes rameno, průkazem původu psa, veterinárním osvědčením , musí znát zkušební řád a musí být odpovídajícím způsobem ustrojen.

Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem, nebo za ztrátu psa.

V případě rovnosti bodů bude postupováno, při vyhlášení nejlepších, podle platného zkušebního řádu ČMMJ, přičemž rozhoduje datum uchovnění v Plemenné knize ČMKJ.

Ubytování účastníků zkoušek

Ubytování je možno zajistit v kempu Třeboňský ráj u pana Neubauera, na telefonním čísle 384 724 452 a nebo 602 444 708.

 Přejeme mnoho úspěchů !

 

[úvodní strana] [KCHLS] [CCR] [FCR] [GR] [CHBR] [LR] [NSDTR] [CMKU] [CMKJ] [CMMJ] [webmaster]