KLUB CHOVATELŮ LOVECKÝCH SLIDIČŮ 
sekce Retrieverů
pořádá ve spolupráci
S  OMS  ČESKÉ  BUDĚJOVICE  A  HS   POŘEŽANY
Klubové podzimní zkoušky retrieverů a  slídičů
se zadáním titulu CACT
podle zkušebního  řádu ČMMJ
Horní  Kněžeklady 16.10.2004
Ředitel zkoušek ing. Jan Kubeš
Správce zkoušek Karel Jedlička
Hlavní rozhodčí

Ekonom                  

Petr Prázdný

Josef Smrž

Program zkoušek

08.00 – 08.30 prezentace účastníků zkoušek
08.00 – 09.00 porada rozhodčích
09.00 – 09.30 zahájení zkoušek a veterinární prohlídka
09.30 – 14.00 posuzování v honitbě
16.00 – 16.30 vyhlášení výsledků

Uzávěrka přihlášek 10.09.2004

Poplatek za zkoušky je 400,- Kč pro členy KCHLS a 800,- Kč pro nečleny a bude uhrazen přiloženou složenkou na adresu – Karel Jedlička, Drahotěšice 127, p. Hluboká nad Vltavou 373 41, a to nejpozději  do 15.9. 2004. V případě, že vůdce deklaruje členství v klubu, musí toto doložit dokladem o zaplacení členského příspěvku. Tento doklad předloží při prezentaci účastníků zkoušek. Při presentaci zaplatí každý účastník 200,- Kč příplatek na zvěř.

Veterinární podmínky

1. Při přejímce psa bude vyžadováno platné veterinární osvědčení z místa bydliště, v němž se potvrzuje, že pes byl očkován proti vzteklině, psince, parvoviroze a infekční hepatitidě v době ne kratší třiceti dnů a ne delší jednoho roku.
2. Vůdce psa z jiného okresu předloží veterinární potvrzení, ne starší tří dnů před termínem zkoušky, že pes nepochází z ohniska vztekliny nebo jiné choroby přenosné na masožravce.
3. Háravé feny a feny ve druhé polovině březosti nebudou připuštěny ke zkouškám.

Všeobecné pokyny

Zkouší se podle platného zkušebního řádu ČMMJ.

Vůdce musí být vybaven vodítkem přes rameno, průkazem původu psa, veterinárním osvědčením, musí znát zkušební řád a musí být odpovídajícím způsobem ustrojen.

Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem, nebo za ztrátu psa.

Poplatek za startovné je nevratný.

Sraz účastníků zkoušek bude v kulturním domě v Horních Kněžekladech. Trasa vede ze směru od Prahy, asi pět kilometrů za Veselím nad Lužnicí odbočit na Týn nad Vltavou a Dolní Bukovsko. V obci Žimutice odbočit na Horní Kněžeklady. Ubytování je možné na nedalekém učilišti Hněvkovice, kde je možné se i stravovat : p. Koubková  tel. 385 778 123

 Přejeme mnoho úspěchů !

 

[úvodní strana] [KCHLS] [CCR] [FCR] [GR] [CHBR] [LR] [NSDTR] [CMKU] [CMKJ] [CMMJ] [webmaster]