----- Original Message -----
From: Dagmar Poláková
To: Halabalova
Sent: Tuesday, March 09, 2004 11:44 AM
Subject: Re: FRIENDLY GOLDEN RETRIEVERS
 
Vážená paní,
       bohužel došlo ke zkreslení zásadních informací týkajících se vašeho psa a to mezi Vámi,plemennou knihou a poradcem chovu. Nechci a nebudu dále vysvětlovat kde je pravda,veškereé podmínky jsem Vám sdělila a tak je znovu zopakuji písemnou formou.
1. Pes není v současné době registrován v ČR jako chovný.
2. Pokud bude využíván v ČR jako pes zařazený zde do chovu musí splnit:
    přidělení Člp na průkaz původu označený jako export pedigree
     potvzení poradce chovu o splnění všech podmínek do chovu vyžadovaných KCHLS
3.Pro využití psa jako zahraniční krytí je nutno doložit ve Vašm případě
    smlouvu - písemnou formou s podpisem spolumajitelky ve Finsku a potvrzení finského  
    klubu, že pes je ve Finsku zařazen mezi chovné jedince. 
 
                                                                                                                               Dagmar Poláková
 
Plemenná kniha ČMKJ uvědomí KCHLS o tom, že všechny dokumenty od p. Halabalové byly dodány. 
KCHLS touto cestou bude chovatele informovat

         Na psa Karvin Xtra Friendly poradce chovu retrieverů KCHLS nemohl a taky NEVYSTAVIL doklady ke krytí!!