Klub chovatelů loveckých slídičů - sekce retrieverů   


Pozvánka na členskou schůzi sekce retrieverů 26.1.2019 - Třeboň hotel Myslivna
Zápis ze schůze KCHLS, sekce retrieverů dne 28. 1. 2018 v Třeboni, hotel Myslivna
Pozvánka na členskou schůzi sekce retrieverů 28.1.2018 - Třeboň hotel Myslivna
Zápis ze schůze zástupců KCHLS a RK CZ z 6.6.2017 v Humpolci, hotel Kotyza
Zápis ze schůze KCHLS, sekce retrieverů dne 29. 1. 2017 v Třeboni, hotel Myslivna
Pozvánka na členskou schůzi sekce retrieverů 29.1.2017 - Třeboň hotel Myslivna
Pozvánka na členskou schůzi sekce retrieverů 31.1.2016 - Třeboň hotel Myslivna
Pozvánka na členskou schůzi retrievrů 24.1.2015 - Třeboň hotel Myslivna
Zápis z členské schůze Sekce retrieverů KCHLS, konané 15.3.2014 v hotelu Myslivna Třeboň
Pozvánka na členskou schůzi sekce retrieverů 15.3.2014 - Třeboň hotel Myslivna
Zápis z členské schůze Sekce retrieverů KCHLS, konané 19.1.2013 v hotelu Myslivna Třeboň
Pozvánka na členskou schůzi sekce retrieverů 19.1.2013 - Třeboň hotel Myslivna
o "Pohár ANKY 2012" - propozice soutěže
Zápis ze schůze KCHLS – sekce retrívrů konané dne 8.1.2012, Třeboň, hotel Myslivna
Pozvánka na členskou schůzi sekce retrieverů 8.1.2012 - Třeboň hotel Myslivna
o "Pohár ANKY 2010" - propozice soutěže
Zápis ze schůze KCHLS - sekce retrieverů konané dne 2.10.2010
Pozvánka na členskou schůzi sekce retrieverů 2.10.2010 - Třeboň hotel Myslivna
o "Pohár ANKY 2009" - propozice soutěže
Zápis ze schůze KCHLS – sekce retrívrů konané dne 16.1.2010 - Stará Hlína
Pozvánka na schůzi sekce retrieverů - 16.1.2010 - Stará Hlína u Třeboně
Schůze KCHLS - sekce retrieverů -25.1.2009 - Stará Hlína u Třeboně
Pozvánka na schůzi sekce retrieverů - 25.1.2009 - Stará Hlína u Třeboně
o "Pohár ANKY 2008" - propozice soutěže
o "Pohár ANKY 2007" - výsledky a foto ze slavnostního vyhlášení soutěže
Schůze KCHLS - sekce retrieverů - 6.1. 2008 - Stará Hlína u Třeboně
o "Pohár ANKY 2007" - propozice soutěže
Pozvánka na schůzi sekce retrieverů 6.1.2008 - Stará Hlína u Třeboně
o "Pohár ANKY 2006" - výsledky  soutěže
Schůze KCHLS - sekce retrieverů - 21.1.2007 - Stará Hlína u Třeboně
o "Pohár ANKY 2006" - propozice soutěže
Pobytové akce retrieverů pro rok 2007 - příprava na OVVR a zkoušky lovecké upotřebitelnosti
Pozvánka na schůzi sekce retrieverů 21.1.2007 - Stará Hlína u Třeboně
Schůze KCHLS - sekce retrieverů - 5.2.2006 - Stará Hlína u Třeboně
Pobytové akce retrieverů pro rok 2006 - příprava na OVVR a zkoušky lovecké upotřebitelnosti
Schůze KCHLS – sekce retrieverů - 23.1.2005 - Stará Hlína u Třeboně
Pobytové akce retrieverů pro rok 2005 - příprava na OVVR a zkoušky lovecké upotřebitelnosti
Kalendář OVVR pro rok 2005
Pozvánka na schůzi sekce retrieverů 23.1.2005 -  Stará Hlína u Třeboně
Kalendář pro rok 2005
OVVR - plán zkoušek pro rok 2004
Pobytové akce Retrívrů zakončené OVVR pro rok 2004
II. Klubové Všestranné zkoušky retrieverů se zadáním titulu CACT Třeboň 26.09.2003 - 28.09.2003 - účastníci, výsledková listina - ing. Jiří Šváb, vítězové, obrazové postřehy - foto M. Šírová
Memoriál Richarda Šrámka - Klubové Speciální zkoušky vodní práce na Novojičínsku 2.8.2003 (výsledky zaslal Havrlant Alois),
Klubové Speciální zkoušky z vodní práce (CACT) - Kněžeklady 19.7.2003 - výsledky 
Klubová výstava KCHLS - 25.10. 2003 České Budějovice - propozice a přihláška.
Aport Cup - Soutěž v aportování 
Golden Work Cup 2003 - II. ročník
Zápis ze schůze KCHLS – sekce retrieverů 15.2.2003
Zkoušky lovecké upotřebitelnosti v roce 2003
Upozornění pro členy KCHLS
Propozice a přihláška na Speciální výstavu retrieverů Třeboň 2003
Pobytové akce Retrívrů zakončené OVVR pro rok 2003
FTR 20.12.2002 Terešov, udělení poháru Golden Cup - reportáž ing. Vladimíra Meliona
Pozvánka na schůzi KCHLS - Sekce retrieverů 2003
Vyhlášení soutěže o nejlepší návrh loga Klubu chovatelů loveckých slídičů - Sekce retrieverů
Klubová výstava 2002 České Budějovice  26. 10.2002 - Výsledky všech psů na výstavě
Mezinárodní zkoušky přinášení retrieverů o Rožmberský pohár se zadáním titulu CACIT & CACT Třeboň 4. - 6.10. 2002 - Startovní listina, výsledky - známky z disciplín, dosažené časy, pořadí dle bodů. 
Klubové Speciální zkoušky z vodní práce  H. Kněžeklady 15.9.2002  -  foto, pořadí, známky
Zkoušky lovecké upotřebitelnosti v roce 2002.
Zápis ze schůze KCHLS – sekce retrieverů 2.2.2002
Pobytové akce Retrívrů zakončené OVVR pro rok 2002

Pozvánka na členskou schůzi sekce retrieverů 26.1.2019 - Třeboň hotel Myslivna

Členská schůze sekce retrieverů se koná 26.1.2019 v Třeboni v hotelu Myslivna. Začátek v 10 hod.
Program:
1. Zahájení
2. Zpráva vedoucího sekce
3. Příprava a informace o klubových výstavách 2019
4. Informace o klubových soutěžích 2019
5. Diskuze
6. Závěr
Vedoucí sekce retrieverů Ing. František Korda

Pozvánka na členskou schůzi sekce retrieverů 28.1.2018 - Třeboň hotel Myslivna

Členská schůze sekce retrieverů se koná 28.1.2018 v Třeboni v hotelu Myslivna. Začátek v 10 hod.
Program:
1. Zahájení
2. Seznámení s chovem za rok 2017
3. Vyhodnocení akcí s výkonu  rok 2017
4. Příprava akcí na rok 2018
5. Různé
6. Diskuze
7. Závěr
Vedoucí sekce retrieverů Ing. František Korda

Zápis ze schůze KCHLS, sekce retrieverů dne 28. 1. 2018 v Třeboni, hotel Myslivna
Přítomni: viz prezenční listina
 
Přítomné přivítal vedoucí sekce ing. F. Korda
Schválen program jednání.
1) Zpráva vedoucího sekce. Ing. Korda zhodnotil minulou sezónu. Výstavní i zkouškovou sezónu hodnotil jako velmi úspěšnou, výsledky všech akcí jsou na webu. Zhodnotil výsledky chovu, počtu zapsaných štěňat a chovných jedinců. Čísla ještě nejsou definitivní.
2) Poradce chovu informoval o trendech ve výsledcích vyšetřování zdravotního stavu, především dysplazie. Výsledky DKK jsou v podstatě setrvalé u labradorů a FCR (tam je dlouhodobě velmi dobrý stav). Počty vyšetřených GR a jejich výsledky se proti předchozímu roku zlepšily. Počty vyšetřených CCR, CBR a NSR jsou natolik malé, že hodnocení trendu není možné. Od 1. 9. 2017 je povinné vyšetření DLK u všech plemen retrívrů, bez dopadu na chovnost. Dysplazii loketního kloubu vyšetřovala většina chovatelů již před zavedením povinnosti. V poslední době se zvyšuje i počet nepovinných vyšetření ramenního kloubu. Někteří veterinární posuzovatelé vydávají výsledek, kde se udává jen jeden údaj hodnocení dysplazie DKK a DLK  a to výsledek té strany, která je horší. Klub nebude k tomuto hodnocení zaujímat stanovisko, protože pro účely chovnosti a sestavení chovných párů se používá horší výsledek hodnocení již dlouhodobě.
3) Klubová výstava se bude opět konat v areálu závodiště Zlatá podkova v Humpolci. Bude organizována jako dvoudenní. V srpnu je plánovaná výstava v Třeboni.
4) Žádosti o vystavení doporučení ke krytí mají dlouhodobě formální nedostatky a poradci chovu jsou opakovaně urgováni o okamžité vystavení krycích listů. Doporučuje se, aby paní Maříková navrhla chovatelské radě zavedení takzvaného expresního poplatku za urychlené vydání krycího listu. Za expresní se považuje požadavek vydat krycí list v době kratší než 30 dní od zaslání žádosti. Krycí list platí rok od data vydání, proto si mohou chovatelé zažádat o jeho vydání včas. Expresní příplatek by připadl klubu.
5) Přihláška vrhu bývá vyplněna nečitelně, není zachováváno pravidlo, že se nejprve registrují psi a potom feny. Na webu bude ke stažení vyhláška ve formátu Word, kterou bude možné vyplnit elektronicky a vytisknout. Nelze ji posílat mailem, platí i nadále nutnost potvrdit prohlídku vrhu a čipování/tetování  veterinářem.
6) Ing. Kubeš informoval, že po dohodě se sekcemi slídičů a s RK bude zvýšen poplatek za zkoušky. Současný poplatek již nepokrývá náklady na cestovné a honorář rozhodčích a zkoušky jsou prodělečné. Nový ceník bude na webu.
7) Vzhledem k nekázni účastníků, přihlašovaných na zkoušky, již nebude možné se přihlásit bez zaplacení poplatku. Bez zaplaceného poplatku bude účastník považován pouze za náhradníka a po obsazení zkoušek se s ním nebude počítat. Připravuje se interaktivní program přihlašování zkoušek přes webové rozhraní. V provozu by měl být v roce 2019. Sezóna 2018 se přihlašuje jako dosud.
 
8) Pro organizování WT a FTR je určena výcvikářka paní Michaela Tomcová. Bude organizovat WT a FTR pod patronací KCHLS, sekce retrieverů.
9) Od 2018 bude možné i v KCHLS zkoušet OVVR se zvěří. Klub zvěř na OVVR nezajišťuje, musí si ji zajistit majitel psa. Pes, který zvěř načne nebo poškodí tvrdým úchopem nebo jiným způsobem bude klasifikován ihned při disciplíně známkou 0 a bude celkově hodnocen „neprospěl“ se zaznamenáním příčiny do tabulky. Tabulky vyhodnocení a koeficienty jednotlivých disciplín se nemění.
 
28. 1. 2018                                                     Zapsala Eva Žampachová
 

 Zápis ze schůze zástupců KCHLS a RK CZ z 6.6.2017 v Humpolci, hotel Kotyza

Přítomni:   za KCHLS – Ing. Kubeš, Ing. Korda, za RK CZ – M. Dočekalová, Ing. Pokorná, L. Malíková

Projednání:

–        Potřeba zajištění dotisku zkušebních řádů – společně.

–        Sjednocení otázky loktů v chovných podmínkách klubů dle způsobu RK CZ – povinně se budou dělat rentgeny loktů, výsledek však nebude mít vliv na chovnost, výsledky budou pouze sledovány a evidovány. V roce 2021 se kluby znovu sejdou k vyhodnocení závěrů.

–        Sjednocení otázky zubů v chovných podmínkách – na chovnost bude sledován pouze skus dle standartu a špičáky, ostatní chybějící zuby se budou počítat a evidovat, ale nebudou mít vliv na  chovnost. Nadále bude platit, že neplnochrupý jedinec smí být kryt pouze jedincem plnochrupým. Individuální posouzení mimo kruh na výstavě (změření a kontrola chrupu pro chovnost) se platí částkou 200,- Kč, z čehož 50% odvede rozhodčí klubu a 50% jde rozhodčímu. Individuální posouzení  je platné pouze od exteriérového rozhodčího, který je členem KCHLS nebo RK CZ.

–        Dohodnuté sjednocení chovných podmínek ohledně loktů a zubů platí od 1.9.2017

–        Registrace importovaného dospělého chovného psa – dle směrnic FCI se respektuje chovnost – nutno však doložit.

–        Reimport dospělého psa – musí splňovat chovné podmínky našich klubů, aby mohl být zařazen mezi chovné jedince.

–        Nadále platí dohody klubů ohledně pořádání zkoušek – 2x za rok ZPR, 2x Všestranné zkoušky, 1x SZR, 1x MSR se střídají (1 rok KCHLS, 1 rok RK CZ).

V Humpolci 6.6.2017

Zapsala: Lenka Malíková

 

 
Přítomni: viz prezenční listina
Přítomné přivítal vedoucí sekce ing. F. Korda
Schválen program jednání.
1) Zpráva vedoucího sekce. Ing. Korda zhodnotil minulou sezónu. Výstavní i zkouškovou sezónu hodnotil jako velmi úspěšnou.
Zhodnotil výsledky chovu, počtu zapsaných štěňat a chovných jedinců. Čísla ještě nejsou definitivní.
2) Poradce chovu informoval o trendech ve výsledcích vyšetřování zdravotního stavu, především dysplazie. Výsledky DKK jsou v podstatě setrvalé, nedochází ke zvýšení počtu jedinců s dysplazií kyčelního kloubu. Stále více chovatelů nechává vyšetřit i dysplazii loketního a v poslední době i ramenního kloubu. Tato vyšetření jsou nepovinná. Pokud by odešel do důchodu posuzovatel klubu MVDr. Šebek, klub navrhl jako posuzovatele MVDr. Vlčka, který má oprávnění veterinární komory a dlouhodobě s MVDr. Šebkem spolupracuje.
3) Klubová výstava se bude opět konat v areálu závodiště Zlatá podkova v Humpolci 6.-7. 5. Bude organizována jako dvoudenní. 19. srpna bude klubová výstava v Třeboni, v zámeckém parku.
4) Zkoušky v loňském roce proběhly bez problémů, nebyla podána stížnost ani protest. Zkoušky, kromě všestranných, byly ekonomicky neziskové, ale neprodělečné. Pro letošní rok je plánováno více zkoušek. Podmínka pro organizaci je účast alespoň 10 psů. MSR letos organizuje KCHLS, proběhne v Kyselce honitbě Vojenských lesů.
5) Byly provedeny změny soutěžního řádu pro retrívry. V disciplíně dohledávka dvou kusů srstnaté v lese se vrací hodnocení, podle přinesení jednoho kusu do časového limitu je hodnoceno známkou 1. Podmínky dohledávky v poli se nemění. V disciplínách, kde jsou dva aporty, se přinesení obou aportů současně hodnotí známkou 0. Na vlečku (srstnaté i pernaté) smí vůdce nasadit psa pouze 3x (to znamená, že má kromě prvního nasazení 2 opravné pokusy). Na PZ a ZV se hodnotí v disciplíně přinášení kachny z hluboké vody do disciplíny, nikoliv samostatně. Poslední změna je, že se vítěz MSR automaticky kvalifikuje do dalšího ročníku a putovní pohár zůstává rok v jeho držení. Na další ročník ho přiveze vítěz minulého ročníku.
6) Ing. Kubeš informoval o systému delegace rozhodčích na zkoušky. Od letošního roku se posílá návrh panu Daliboru Smejkalovi mailem. Návrh posílá ředitel zkoušek, po dohodě s vrchním rozhodčím a jednotlivými rozhodčími. Další organizaci si zajišťuje pořadatel s vrchním rozhodčím.
7) Diskuse se týkala hlavně organizace zkoušek, vyhodnocování výsledků a ekonomických aspektů zkoušek (platby pro rozhodčí a pomocníky, maximální ceny za zvěř a pod.). Ceny pro účastníky se nemění. Pro vyhodnocování je zdarma k dispozici program SR lov, který vytvořil Pavel Žampach je ke stažení na www.chstercius.cz. Je k němu manuál a autor poskytne veškeré informace k použití programu (kontakt je na stránkách, nebo na mailu webmastera KCHLS). Program je vhodný i pro vyhodnocování OVVR.
29. 1. 2017                                                     Zapsala Eva Žampachová

Pozvánka na členskou schůzi sekce retrieverů 29.1.2017 - Třeboň hotel Myslivna
Členská schůze sekce retrieverů se koná 29.1.2017 v Třeboni v hotelu Myslivna. Začátek v 10 hod.
Program:
1.   1.  Zahájení
2.   2.  Seznámení s chovem za rok 2016
3.   3.  Vyhodnocení akcí s výkonu  rok 2016
4.   4.  Příprava akcí na rok 2017
5.   5.  Různé
6.   6.  Diskuze
7.   7.  Závěr
 
Vedoucí sekce retrieverů Ing. František Korda

Pozvánka na členskou schůzi sekce retrieverů 31.1.2016 - Třeboň hotel Myslivna

Schůze sekce retrieverů KCHLS se koná 31.1.2016 v hotelu Myslivna v Třeboni. Začátek je v 10 hodin.

Program:
1 Zahájení
2. Zhodnocení chovu za rok 2015
3. Příprava zkoušek z výkonu na rok 2016
4. Příprava klubových výstav na rok 2016
5. Příprava výroční schůze KCHLS 2016
6. Diskuze
7. Závěr
 
Ing. František Korda
vedoucí sekce retrieverů

Schůze sekce retrieverů KCHLS se koná 24.1.2015 v hotelu Myslivna v Třeboni. Začátek je v 10 hodin.
Program:
Záhájení
Chovatelské výsledky roku 2014
Příprava výstav r.2015
Příprava zkoušek z výkonu 2015
Diskuze
Závěr
Vedouci sekce retrievrů Ing. Fr. Korda

 
Přítomni: viz prezenční listina
 
Přítomné přivítal vedoucí sekce ing. F. Korda
Schválen program jednání.
 
1)     Zpráva vedoucího sekce.
Ing. Korda zhodnotil minulou sezónu. Výstavní i zkouškovou sezónu hodnotil jako velmi úspěšnou. Zhodnotil výsledky chovu, počtu zapsaných štěňat a chovných jedinců. Čísla ještě nejsou definitivní, shrnutí bude ve Zpravodaji.
2)     Klubová výstava se bude opět konat v areálu závodiště Zlatá podkova v Humpolci. Bude organizována jako dvoudenní.
3)     Seznam zkoušek organizovaných klubem je na klubovém webu, pro letošní rok platí stávající zkušební řád.
4)     Byl projednán návrh nového zkušebního řádu. Návrhy KCHLS a RK se v některých bodech liší, definitivní znění projednají zástupci obou klubů na společném jednání. Členská schůze schválila delegáty za KCHLS: ing. Kubeš, ing. Korda a ing. Horyna. Bylo navrženo neměnit tradiční názvy jednotlivých typů zkoušek a jednotlivých disciplín. V diskusi se projednaly konkrétní připomínky.
5)     Bylo projednáno zveřejnění údajů o vrzích v jednotlivých CHS, které se objevilo na webu RK. Členská schůze nesouhlasí se zveřejňováním těchto detailních údajů.
6)     Byly projednány případné změny chovných podmínek v návaznosti na změny zkušebních řádů.
7)     Diskuse se týkala hlavně návrhu nových zkušebních řádů.
8)     Usnesení bylo schváleno jednomyslně
 
 Usnesení:
Členská schůze schvaluje:
1.      Zprávu o činnosti za rok 2013
2.      Návrh delegátů na jednání s RK o nových zkušebních řádech
3.      Přípravu klubové výstavy a ostatních akcí sekce
 
 15. 3. 2014                                        Zapsala Eva Žampachová

Pozvánka na členskou schůzi sekce retrieverů 15.3.2014 - Třeboň hotel Myslivna

Zveme Vás tímto na schůzi sekce retrieverů, která se bude konat dne 15. března 2014 v Třeboni.
Zahájení schůze v 10.00 hodin v hotelu Myslivna. Schůze se mohou zúčastnit pouze členové KCHLS a pozvaní hosté.

Program:

1. Zahájení
2. Zpráva vedoucího sekce
3. Příprava a informace o klubových výstavách
4.Informace o klubových soutěžích
5. Diskuse
6. Usnesení a závěr

Za sekci: Ing. František Korda - vedoucí sekce


Zápis z členské schůze Sekce retrieverů KCHLS, konané 19.1.2013 v hotelu Myslivna Třeboň

Přítomno: 17 členů a dva hosté
 
Schůzi zahájil vedoucí sekce ing. Korda v 10:00.
 
Zpráva vedoucího sekce a hlavního poradce chovu ing. Kordy
Sekce pořádala v roce 2012 řadu akcí, k nejvýznamnějším patří klubová a speciální výstava v Humpolci, dále je to celá řada zkoušek včetně vrcholových (Derby, Rožmberský pohár).
Dále přednesl statistiku chovu retrieverů za rok 2012. Počet zapsaných štěňat proti roku 2011 mírně poklesl u většiny plemen. Statistika dosud není kompletní, protože chybí údaje z konce roku.
Dále informaval členskou schůzi o známých výsledcích vyšetření DKK a DLK, které získal od pověřených posuzovatelů. Mírně se zlepšila siduace u NSR, dobrá je situace u FCR a CBR, u LR se objevily u několika psů horší výsledky vyšetření DLK, u GR je situace stabilizovaná.
 
Informace místopředsedy KCHLS ing. Kubeše
·         Od roku 2013 nebude zadáván titul CACIT a res. CACIT na zkouškách ZPR a VZPR. Titul CACIT lze zadat jen na MFTR, který bude posuzovám dle mezinárodních zkušebních řádů.
·         Titul Šampion práce ČR bude přiznán pouze psu, který získá alespoň jeden titul CACT na vyšších zkouškách (ZPR, VZPR, FTR).
·         Zkoušky, které pořádá klub jsou pořádány pod záštitou ČMKJ (nikoliv ČMMJ).
·         Ve dnech 30.11. a 1.12.2013 bude ve spolupráci s Deutsche Retriever Club pořádán MFTR v bažantnicích Chlum u Třeboně a Prátr Třeboň. Posuzovat budou zahraniční rozhodčí.,  Titul Interšampion práce je možné získat z CACITů na zkouškách v ČR.
·         Plánované akce: Klubová a speciální výstava v Humpolci 27.-28.4.2013, Klubová výstava (bez zadávání titulu Klubový vítěz) Praha-Uhříněves 13.7.2013.
·         Byla projednána možnost pořádat ve spolupráci s RK speciální výstavu před Evropskou výstavou v r. 2014.
·         Dluhy ing. Švába a ing. Antonoviče vůči KCHLS byly vyrovnány.
 
Usnesení:
Členská schůze schvaluje:
1.Zprávu vedoucího sekce a poradce chovu
2.Plán práce na rok 2013
3.Bere na vědomí změnu zadávání titulů na zkouškách z výkonu.
 
Zapsala Eva Žampachová

Pozvánka na členskou schůzi sekce retrieverů 19.1.2013 - Třeboň hotel Myslivna

Zveme Vás tímto na schůzi sekce retrieverů, která se bude konat dne 19. ledna 2013 v Třeboni.
Zahájení schůze v 10.00 hodin v hotelu Myslivna. Schůze se mohou zúčastnit pouze členové KCHLS a pozvaní hosté.

Program:
1. Zpráva vedoucího sekce
2. Výsledky chovu za rok 2012 podle plemen retrieverů
3. Plán akcí (výstavy a zkoušky) na rok 2013
4. Diskuse
5. Usnesení a závěr

Za sekci: Ing. František Korda - vedoucí sekce


Schůzi zahájil v 10:00 vedoucí sekce ing. Korda
 
Volba delegátů na kongres KCHLS
Byli navrženi delegáti sekce na kongres KCHLS, který se bude konat 18. 3. 2012 ve Velkém Meziříčí. Delegáti byli členskou schůzí schváleni bez připomínek.
 
Zpráva poradce chovu ing. Kordy
Poradce chovu přednesl zprávu o odchovech. Vloni bylo odchováno cca 1100 štěňat, což je zhruba o 500 méně, než v roce 2010. Počet registrovaných štěňat není zatím uzavřen, ještě nejsou hlášené a registrované některé odchovy z konce roku.
Akce: dvě úspěšné klubové výstavy na závodišti v Humpolci, Derby ČR podle zkušebních řádů ZPR v Chlumu u Třeboně, MSR v Libějovicích, okr. Strakonice, poděkování MS Libějovice za vynikající organizaci akce, paralelně dvoje MVZPR (Bertiny lázně a Nová Huť), FTR na kachny a 2x FTR (Hluboká n. Vltavou a bažantnice Prátr v Třeboni).
Poděkování všem, kteří pomáhali s organizací.
Gratulace vítězi MSR Kerry Chlupaté štěstí s vůdkyní Ivou Nollovou a dvojnásobné vítězce MVZPR feně Arleta z Kolbyho vršku, vůdkyně Jana Prašivková.
 
Zpráva místopředsedy KCHLS ing. Kubeše
Plán akcí je na webu klubu. Klubová výstava se kvůli datu MVP Praha přesouvá na 12.-13.5., bude opět na závodišti v Humpolci. Jsou zajištěni rozhodčí ze zahraničí. V neděli se bude konat s klubovou výstavou retrieverů i speciální výstava ostatních plemen KCHLS kromě retrieverů, anglických kokršpanělů, anglických špringršpanělů a welššpringršpanělů.
Zkoušky se plánují ve stejném počtu jako vloni. Vzhledem k finanční náročnosti zkoušek klub rozhodl, že pokud nebude účast nejméně 10 psů (na FTR 7 psů), budou zkoušky zrušeny.
VZPR se plánují v nových terénech v revíru MS Kolence a MS Lomnice n. Lužnicí, Rožmberský pohár se bude konat v tradičních terénech honitby Bertiny lázně Třeboň.
 
Diskuse
Návrh na zpřísnění chovných podmínek u plemene NSR – návrh na povinné genetické testování očních vad.
Návrh přednesla MUDr. Daňková. Testování by mělo být povinné, ale z jeho výsledku by nevyplývalo žádné povinné omezení chovných podmínek. Nález by byl informativní.
KCHLS navrhuje neměnit chovné podmínky.
Hlasování: pro 23, proti 4, zdržel se 1.
 
Návrh na možnost uchovnění tzv. trialových psů plemene LR. Tito psi neobstojí na výstavách a nemohou splnit podmínku 2x alespoň VD. Vzhledem k tomu, že jde o vysloveně pracovní linie, je návrh na následující chovné podmínky:
Pes musí získat na zkouškách VZPR, ZPR, FTR nejméně 4x titul CACT a nejméně 1x musí mít první cena na VZPR . Dále musí (na náklady majitele) absolvovat chovný svod, kde komise, sestávající z jednoho rozhodčího pro exteriér pro skup. VIII, poradce chovu a jednoho člena výboru chov. klubu posoudí, zda pes nemá vady, vylučující z chovu (skus a posouzení chrupu, výška podle standardu, vady očních víček a u psů případný kryptorchismus).Ostatní podmínky zůstávají stejné. Hlasování: pro 18, proti 5, zdrželo se 5 – návrh byl schválen.
 
Diskuse o zkušebních řádech: pracovní verze byla publikovaná, připomínky je možné posílat ing. Horynovi. Bylo dohodnuto že klub navrhuje aby oboje vlečky byly zkoušeny jako u slídičů, úplně vypustit ze všech zkoušek disciplinu marking a do zkoušek ze Speciální vodní práce přidat disciplinu ochota na práci na hluboké vodě.
 
Bylo zde též několik dotazů k dopisů Ing. Černé na všechny OMS. Ing Kubeš vysvětlil jak a kdo tvoří výstavní řády. VŘ tvoří kynologická komise ČMMJ. Bylo jenom její dobrou vůlí, že požádala oba kluby o názor a připomínky. Tyto zkušební řády jsou tvořeny hlavně pro loveckou upotřebitelnost, ne sportovní kynologii. Poslední slovo k ZŘ bude mít myslivecká rada ČMMJ.
 
Informace o hospodaření
 
Členská schůze vzala na vědomí informace o hospodaření klubu.
Na účtech je 840 783,38 Kč
Pokladna ing Antonovič 92 825.-
P. Krutský 18 524.-
Klub eviduje pohledávku u ing. Švába v částce 54 750,-
 
Usnesení
Schůze schválila:
 návrh delegátů na konferenci KCHLS
 zprávu poradce chovu a vedoucího sekce
 plán akcí na rok 2012
 ponechat v platnosti podmínky chovnosti a u plemene NSR doporučvat a zpopularizovat vyšetření očí
 souhlas s návrhem chovných podmínek u tzv. trialových psů (4x CACT na mezinárodních zkouškách, 1x I. cena na VZPR), chovný
 schůze vzala na vědomí přípravu zkušebních řádů (navrhované zrušení disciplíny markingu, zkoušení ochoty k práci na hluboké vodě jen na SZVP)
 informaci o hospodaření klubu
 
Ukonční schůze ve 13 hodin.
Zapsala Eva Žampachová

Zveme Vás tímto na schůzi sekce retrieverů, která se bude konat dne 8. ledna 2012 v Třeboni.
Zahájení schůze v 10.00 hodin v hotelu Myslivna. Schůze se mohou zúčastnit pouze členové KCHLS a pozvaní hosté.

Program:
1. Zpráva vedoucího sekce
2. Výsledky chovu za rok 2011 podle plemen retrieverů
3. Volba delegátů na klubovou konferenci
4. Plán akcí (výstavy a zkoušky) na rok 2012
5. Diskuse
6. Usnesení a závěr

Za sekci: Ing. František Korda - vedoucí sekce
 

 
2.10.2010 v Třeboni
1) Zahájení - Ing. Korda
 
Program:   zvolení delegátů na konferenci KCHLS  24.10.2010 ve Velkém Meziříčí
Delegáti :  Brom Jan, Brož Václav, Doležal David, Hnízdilová Jana, Jedlička Karel, Jeníček Jiří, Jeníčková Vladislava, Kadeřávek Libor, Korda František, Kordová Jana, Kotyzová Tereza, Koubová Věra, Kubeš Jan, Maříková Iva, Novák Libor, Pražan Petr, Smejkal Jiří, Stránský Jozef, Šeráková Lucie, Šeráková Veronika, Šírová Miroslava, Škrlantová Veronika, Šváb Jiří, Žampach Pavel, Žampachová Eva
 
2) Seznámení s delegáty - Ing. Kubeš
    hlasování o všech delegátech – jednomyslně schváleno
 
3) PŘEDPOKLÁDANÝ PROGRAM MIMOŘÁDNÉ KONFERENCE
 
Doplnění stanov
Doplnění klub. normativů
Seznámení a stanovisko k nově vznikajícím klubům
ZPRAVODAJ
Ing. Kubeš – 2 návrhy     2x ročně do 100 stran
                                       1x ročně – na konci shrnutí – každé sekci se určí počet stran
Ing. Šváb – určit i velikost písma (velikost 10)
Ing. Kubeš – je nutno přesně určit formu, jinak nebude přijato, minimum tabulek
IMPORT ZE ZAHRANIČÍ - Ing. Kubeš
Splnění zdravotních podmínek povinných pro chovnost v ČR (výška, chrup, kyčle . . .) 
ZADÁVÁNÍ TITULU ŠAMPION PRÁCE - Zatím zůstávají podmínky odhlasované v minulém roce
Derby - p. Ing. Šváb – návrh na změnu nominace na DERBY ČR. Podmínky zůstávají stejné!!
Ing. Kubeš – Organizační výbor výstav a zkoušek bude mít pravomoc nepřijmout jedince – bude v propozicích
matrika – dopsat mailové adresy do 20.1.2011, zaslat přehled platících a neplatících členů
na stránky – doplnit u chovnosti správné posudky (výška, chrup . . .) + kopie (od všech povinných dokladů)
zapsala Mgr. V. Koubová

Pozvánka na členskou schůzi sekce retrieverů 2.10.2010 - Třeboň Hotel Myslivna

Zveme Vás tímto na členskou schůzi sekce retrieverů, která se bude konat dne 2.10.2010 v hotelu Myslivna v Třeboni.
 
Zahájení schůze bude v 10.30 hodin.
Program schůze: 
1.    zahájení
2.    informace o mimořádné konferenci KCHLS konané dne 24.10.2010 od 9.00 hod. ve Velkém Meziříčí - hotel Jupiter
3.    volba delegátů
4.    různé
5.    závěr
       
Na setkání s Vámi se těší Ing. František Korda - vedoucí sekce retrieverů
 

Zápis ze schůze KCHLS – sekce retrívrů konané dne 16.1.2010, Stará Hlína

 Schůzi zahájil v 10:00 vedoucí sekce ing. Korda
Přítomni: viz presenční listina
Schválen program jednání.
 
- Zpráva poradce chovu ing. Kordy
Poradce chovu přednesl zprávu o odchovech a počtu nových chovných jedinců za rok 2009. K jednotlivým plamenům poznamenal:
Labradorský retrívr – poprvé registrováno více čokoládových štěňat než jiných barev,  kolísavá kvalita,  na výstavách nejednotnost v typu, často tlustí a méně pohybliví (jde o pracovní plemeno!), relativně nízká účast na zkouškách.
Zlatý retrívr – kvalita exteriéru je vysoká, účast na zkouškách nejvyšší ze všech plemen.
Flat coated retrívr - velký nárůst počtu jedinců na výstavách i zkouškách, dobrý stav kyčlí.
NSDTR: nárůst počtu odchovaných štěňat i předvedených jedinců.
CBR: počet odchovů stagnuje.
CCR: raritní záležitost.
Akce: dvě úspěšné klubové výstavy, Evropský kongres španělů, MSR (v nových terénech), paralelně dvoje MVZPR, řada výcvikových táborů pro OVVR.
Poděkování všem, kteří pomáhali s organizací.
 
- Zpráva místopředsedy KCHLS ing. Kubeše
Schůzka s novým vedením RK:
RK navrhovalo zpřísnění chovných podmínek, v KCHLS zůstávají beze změn.
Změna zkušebních řádů není možná – může měnit pouze ČMMJ.
V březnu KCHLS uspořádá se školení rozhodčích (sjednocení výkladu ZŘ), dále proběhne školení garantů a rozhodčích OVVR.
 
Pohár ANKA - změny koeficientů a výpočtu „Dual purpose“ (bude zveřejněno na klubovém webu), pohár bude otevřený pouze pro členy KCHLS. Nejlepší chovatelská stanice pouze pro chovatele pod KCHLS.
Derby ČR, bude vyhodnoceno i vítězné družstvo (podle kraje, kde se kvalifikovalo).
Pravidla pro prezentaci sponzorů: do Zpravodaje nemůže být zařazena reklama jiného výrobce krmiva než ANKA. Na jednotlivých akcích je možné prezentovat i jiné výrobce. Zkoušky kromě vrcholových musí být finančně vyrovnané.
Změna podmínek pro udělení titulu Šampion práce. Po diskusi bylo navrženo, že nejméně jeden z titulů CACT musí být ze zkoušek vyššího typu (ZPR, VZPR, FTR). Návrh musí schválit ČMKU.
Změna matrikářky: od 1.2.2010 Mgr. Věra Koubová.
Prezentace retrívrů v Lysé n/L. a v Brně organizačně zajišťuje M. Šustová.
Schváleni čekatelé rozhodčích z exteriéru (Pražan, Jedlička )
Je nutno podat inzeráty na klubovoé výstavy do kynologických časopisů v ČR, informovat kluby z okolních zemí. Výstava se koná 8.-9. 5. 2010 na Výstavišti Č. Budějovice. Zajistí pan Pražan.
Plánovaná výstava v 2011: konání plánováno v Třeboni, případně je možné uvažovat o dalších návrzích.
V roce 2010 se koná řada zkoušek, přibývá Východočeské derby, bude se konat Rožmberský pohár a další...
 
- Diskuse:
Přihláška do klubu vyžaduje odeslání členské karty, zaplacení příspěvku nestačí. Přechod na elektronické vyřizování zrychluje a zlevňuje provoz matriky.
Diskutován návrh na změnu pravidel ANKA Cupu. Současný stav výpočtu bodů pro „Dual purpose“ zvýhodňuje psy s vysokým počtem bodů pouze z výstav či zkoušek. Místo součtu bodů z výstav a zkoušek bude provedeno vynásobení součtů ze zkoušek a výstav.
 
Ukončení schůze ve 13 hodin.
 
Zapsal Pavel Žampach
Ověřil: Lucie Šeráková

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI SEKCE RETRIEVERŮ 16.1.2010 - STARÁ HLÍNA U TŘEBONĚ

    Zveme Vás tímto na členskou schůzi sekce retrieverů, která se bude konat dne 16.1.2010 ve Staré Hlíně u Třeboně v sále místního pohostinství.

    Zahájení schůze bude v 10.00 hodin. Program schůze naplníme jednak zprávou vedoucího sekce a poradce chovu o činnosti a výsledcích chovu retrieverů. Dále připravovanými klubovými výstavami, zkouškami apod. v roce 2010. V "různém" pak probereme případné otázky v oblasti chovu, výstavního a zkušebního řádu, případně dalších normativů.

        Na setkání s Vámi se těší Ing. František Korda - vedoucí sekce retrieverů

Stará Hlína u Třeboně

 


Zápis ze schůze KCHLS – sekce retrívrů konané dne 25.1.2009, Stará Hlína

 Schůzi zahájil v 10:00 vedoucí sekce ing. Korda
 Přítomni: viz presenční listina
Schválen program jednání.
 
1.      Zpráva  vedoucího sekce a poradce chovu o činnosti v roce 2008
V roce 2008 pořádala sekce retrívrů dvoudenní klubovou a speciální výstavu u zámku Ohrada, Hluboká n/Vlt. Výstava byla většinou hodnocena pozitivně.
Během výstavy se podařilo zajistit bezplatné vyšetření genetických vad očí, které provedl ing. Dostál. Výsledky našich chovů jsou velmi dobré.
Byla uspořádána řada zkoušek a OVVR. Předseda sekce děkuje všem pořadatelům za práci. Vrcholové zkoušky byl Rožmberský pohár a MSR v Hrotovicích, kterou pořádal Retrívr klub. Úroveň účastníků byla vysoká.
Předběžné výsledky chovatelské sezóny.
Počet zapsaných štěňat labradorů zůstává na zhruba stejné úrovni jako v roce 2007. Došlo k výraznému snížení počtu zapsaných štěňat u GR (o více než 300 štěňat), mírnému nárůstu počtu štěňat FCR (o zhruba 20%)  a snížení počtu štěňat CHBR, CCR a NSR u všech téměř o polovinu.
V chovu je používán omezený počet krycích psů, ale dobré kvality. Ing. Korda měl možnost posuzovat po delší době labradory a uvítal zlepšení kvality psů hlavně v třídě mladých.
Chovné podmínky jsou dané ČMKU a klub je nemůže změkčit, může je pouze zpřísnit.
 
2.      Výhledy na rok 2009 (ing. Kubeš)
Objevila se kritika obsahu Zpravodaje. Zpravodaj tvoří pouze statistiky a příspěvky členů. Pokud členové žádné příspěvky nenapíšou, nemůže být Zpravodaj obsáhlejší.
Zkoušky KCHLS se zkouší přesně podle zkušebního řádu. Zkušební řád schválila ČMMJ a bez jejího souhlasu nelze zkušební řády měnit. Jakákoliv neschválená změna by měla za následek, že nebudou zadány tituly CACT, případně CACIT. Tituly zadává ČMKU, nikoliv kluby. V současné době se nepočítá se změnou zkušebních řádů.
V roce 2009 bude klub pořádat více než 40 zkoušek. Vrcholové zkoušky budou MFTR, MZPR a MSR.
V letošním roce bude pořádat MSR KCHLS a bude v Třeboni v jiných místech, než obvykle.
Novinkou letošního roku bude 5 zkoušek typu Derby, ze kterých se budou nejlepší psi kvalifikovat do celostátního Derby v roce 2010. Pokud se letos tyto zkoušky osvědčí, bude se podobně pokračovat i v dalším roce.
Sekce retrívrů bude pořádat dvoudenní výstavu u zámku Ohrada, Hluboká n/Vlt. ve dnech 9.-10.5. Předpokládaná účast je asi 300-400 psů. Je delegováno 6 zahraničních rozhodčích z Irska, Velké Británie, Belgie a Rakouska.
29. – 31. 5. pořádá KCHLS Evropský kongres španělů. V pátek bude jednání v Lázních Aurora a odpoledne předvedení loveckého výcviku španělů. V sobotu a v neděli bude výstava ve sportovní hale v Třeboni. Sekce retrívrů poskytne organizační pomoc při výstavě.
Sponzorské dary pro zkoušky se shánějí hůře. Je vítána každá výpomoc, ať už formou věcných darů nebo finanční. Je možné nabídnout reklamní plochu ve Zpravodaji.
Mnoha chovatelům není jasné, jak je to s chovností jedinců z dovozu. Pes nebo fena, který byl prvně registrován v ČR a pak vyvezen, musí mít splněny podmínky chovnosti v ČR (i kdyby získal/a chovnost v zemi, kde působil/a). Pes/fena narozený/á v cizině a importovaný/á jako chovný/á – chovnost platí i v ČR. Pokud se pes nebo fena narodil/a v zemi, kde získá chovnost již registrací (např. Británie) a je importován jako starší než 1 rok, platí chovnosti v ČR. Pokud je takový pes/fena importován ve věku mladším, než 1 rok, musí splnit podmínky pro chovnost, platné v ČR.
V ČR se smí použít do chovu pes nebo fena až od 18 měsíců věku. Někde v cizině není věkový limit a pokud dojde ke krytí psem, registrovaným v cizině, není věkový limit závazný. Na území ČR však věkový limit platí vždy. V současné době je spor, zda fena smí být nakryta až v 18 měsících, nebo zda může být nakryta i dříve, pokud neporodí dříve než v 18 měsících věku. Zatím platí stávající pravidla, podle kterých smí být fena nakryta nejdříve po dosažení 18 měsíců věku.
Ing. Kubeš konstatoval, že výcvik pro Working testy má v klubu na starosti sl. Koukolová. Bohužel se schůze nezúčastnila a nemůže podat zprávu o činnosti. Zájemci o výcvik pro working testy mohou sl. Koukolovou kontaktovat, adresa a telefon jsou na webových stránkách klubu.
 
3.      Různé
Paní Šustová informovala o přípravě Středočeského Derby. Slavnostní zahájení se bude konat v zámku Veltrusy ve spolupráci s obcí Veltrusy. Součástí akce bude i předvedení plemen retrívrů a ukázky loveckého případně workingového výcviku retrívrů.
 
Dotaz: Jak dopadly výsledky vyšetření očí na výstavě na Hluboké?
Odpověď ing. Kubeš. Z vyšetřených jedinců plemen LR, GR, FCR, CBR a CCR nikdo nebyl nosičem genetické vady. Ta se vyskytla pouze u plemene NSR (nosiči genu). Ing. Dostál s ohledem na důvěrnost vyšetření nemohl sdělit počty vyšetřených a počty nosičů.
 
Připomínka pí. Šustová: U nás jsou termíny uzávěrek přihlášek před výstavou delší, než je obvyklé v zahraničí. Nebylo by možné zařadit do výstavního řádu podmínku, že uzávěrky nemohou být delší než 8 týdnů pro první a 6 týdnů pro druhou uzávěrku?
Odpověď ing. Kubeš. Výstavní řád byl schválen před měsícem. Před tím ho bylo možné připomínkovat...
 
Dotaz: Soutěž Pes roku ČMKU a časopisu Pes přítel člověka koeficienty zvýhodňuje málo početná plemena proti početnějším plemenům. Bylo by možné s tím něco dělat?
Odpověď: Klub do soutěže nemůže zasahovat, soutěž vyhlašuje a pravidla stanovuje ČMKU a časopis Pes přítel člověka
 
Ing. Kovář: i když nelze měnit zkušební řády, lze lépe posuzovat handling i v rámci stávajících zkušebních řádů. Navrhuje možnost nácviku handlingů.
Paní Šustová: ohradila se proti posuzování na MSR, kdy byla penalizována za to, že pes šel pod větrem a ne přímo ke kusu i když zkušební řády nepovažují vyslání psa pod vítr za chybu a penalizace byla udělena i přesto, že pes přinesl oba kusy v časovém limitu a korektním pořadí. Za chybu byl považován každý dotyk psa a vůdce, což rovněž není ve zkušebním řádu
Paní Maříková potvrdila zkušenosti paní Šustové z MSR, jejich fena byla rovněž penalizována za výkon, který nebyl v rozporu se zkušebními řády.
Ing Kubeš: KCHLS bude i nadále posuzovat přesně podle zkušebních řádů. Není důvod, proč by nebylo možné dotykem psa povzbudit nebo pochválit.
 
Ing. Šváb: informoval o tom, že hospodaření sekce v roce 2008 bylo dobré, klub nehospodařil se ztrátou.
 
Bylo připomenuto nedávné úmrtí pana Josefa Smrže, dlouholetého chovatele kokrů.
 
Byla vznesena připomínka, že potvrzování kartiček CACIB a přiznání mezinárodního šampióna trvá v Bruselu velmi dlouho. Zatím není možnost to ovlivnit
 
Schůze byla ukončena ve 12:45 hod.
 
Zapsala: MUDr. Eva Žampachová
Ověřil: Ing. František Korda

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI SEKCE RETRIEVERŮ 25.1.2009 - STARÁ HLÍNA U TŘEBONĚ

    Zveme Vás tímto na členskou schůzi sekce retrieverů, která se bude konat dne 25.1.2009 ve Staré Hlíně u Třeboně v sále místního pohostinství.

    Zahájení schůze bude v 10.00 hodin. Program schůze naplníme jednak zprávou vedoucího sekce a poradce chovu o činnosti a výsledcích chovu retrieverů.
Dále připravovanými klubovými výstavami, zkouškami apod. v roce 2009. V různém pak probereme případné otázky v oblasti chovu, výstavního a zkušebního řádu, případně dalších normativů.

        Na setkání s Vámi se těší Ing. František Korda - vedoucí sekce retrieverů

Stará Hlína u Třeboně

 


SCHŮZE SEKCE RETRIEVERŮ  6.1.2008 - STARÁ HLÍNA

 Přítomni: viz presenční listina
 Přítomné přivítal vedoucí sekce Ing. F. Korda
Schválen program jednání.
 
1.      Zpráva vedoucího sekce.
 Ing. Korda zhodnotil minulou sezónu. Jarní Klubová výstava v Hluboké nad Vltavou byla úspěšná. Policie ČR, která měla dohled nad dopravní situací ocenila disciplinovanost účastníků a dobrou organizaci. Byla by žádoucí větší účast vystavovatelů. Byly uspořádány četné nové soutěže v výkonu. Vedoucí sekce ocenil kvalitní posuzování a velmi dobré výkony účastníků. Mezinárodní soutěž retrieverů v Třeboni byla náročná, výkony účastníků kvalitní. Vedoucí sekce ocenil práci organizátorů OVVR a jejich obětavost. Poděkoval M. Šírové a Ing. J. Švábovi za práci při udržování webových stránek sekce a za práci při zajištění zkoušek. Výstavní i zkouškovou sezónu hodnotil jako velmi úspěšnou. Zhodnotil výsledky chovu, počtu zapsaných štěňat a chovných jedinců. Čísla ještě nejsou definitivní, shrnutí bude ve Zpravodaji. Popřál všem členům sekce hodně zdraví a úspěchů do nového roku 2008.
 
2.     Volba delegátů na sjezd KCHLS, který se bude konat v březnu t.r. a volba předsedy sekce.
            Ing. Kubeš přečetl návrh delegátů na konferenci KCHLS. Voleno bylo 23 delegátů a 7 náhradníků, celkem 30 členů:
Jaroslav Dostál, Martin Bárta, Jaroslav Hornický, Ing. Jan Kubeš, Ing. František Korda, Jana Kordová, Lucie Šeráková, Veronika Šeráková, Jan Brom, Iva Maříková, Pavel Mařík, Zuzana Ranftlová, Karel Jedlička, František Slunečko, Jiří Drahota, Jiřina Kantorová, Dana Hybrantová, MUDr. Eva Žampachová, Antonín Míšek, Pavel Míšek, MVDr. Jiří Šebek CSc., Jiří Šváb, Mirka Šírová, Miroslav Slavík, Josef Stránský, Iva Nollová, Mgr. Ludmila Hyková, Tereza Maková, Věra Koubová, Václav Cvach, Jan Vanda, Miloslav Šafařík
Návrh byl přijat, proti nebyl nikdo, zdržel se 1 účastník.
Vedoucím sekce byl opět zvolen Ing. Korda. Zvolen byl jednomyslně, nikdo nebyl proti, ani se nezdržel hlasování.
 
3.    Organizace FTR Radany a MFTR Židlochovice a organizace výstavy na Hluboké nad Vltavou..
            FTR Radany se koná místo plánovaného FTR Terešov, který byl zrušen pro nedodržení podmínek ze strany místního sdružení. Akce je v novém prostředí, prozatím je velmi dobrá spolupráce. MFTR Židlochovice je akce již opakovaná a koná se v Rumunské bažantnici, ve velmi pěkném prostředí. Rumunská bažantnice je nejznámější v Evropě.
Klubová výstava se bude konat na zámečku Ohrada - Hluboká nad Vltavou. Bude organizována jako dvoudenní. Oba dny se bude zadávat titul CAC. První den se bude zadávat titul Jihočeský vítěz, druhý den Klubový vítěz. Je pozváno 5 zahraničních rozhodčích z Anglie a Rakouska.
 
4.     Různé
- Od 1.1. 2008 jsou ustanoveni 2 oficiální posuzovatelé DKK klubu. MVDr. Šebek CSc. z Českých Budějovic a MVDr. Snášil CSc. z Brna.
 
- Kvůli problémům s organizací občerstvení na zkouškách se zvyšuje cena zkoušek o 100,- Kč na den. V ceně zkoušek bude zajištěno polední stravování pro vůdce psa. Odsouhlaseno většinou, proti 0, zdrželo se 5.
 
- V označování štěňat zůstane jako povinné tetování. Čipování je nepovinné. Odsouhlaseno většinou, proti 0, zdrželi se 2.
 
- Kvůli přehledu na výstavách zajistí Ing. Kubeš a MVDr. Šebek nákup čtečky čipů. Termín: do konání klubové výstavy.
 
- Pohár ANKA byl opět vyhlášen. Propozice jsou na klubových webových stránkách.
 
- Vyúčtování OVVR musí být podle platných pravidel. Není možné hradit další náklady. Případný zisk z OVVR se použije ke krytí nákladů na zkouškách vyššího typu, které jsou ztrátové.
 
- Working sport – agendu povede pí Pavla Koukolová
 
- Zpravodaj je již v tisku, vyjde do konce ledna.
 
5.     Diskuse
- Ing. Korda pochválil dobře připravené zkoušky OMS Karlovy Vary a poděkoval p. Míškovi.
- Zaznělo poděkování za aktuální a pěkné webové stránky.
 
6.      Usnesení bylo schváleno jednomyslně.
 
 
Usnesení:
Členská schůze schvaluje:
 
1.      Zprávu o činnosti za rok 2007
2.      Návrh delegátů na konferenci KCHLS a potvrzuje ve funkci předsedu sekce Ing. Kordu
3.      Přípravu FTR Radany, MFTR Židlochovice a klubových výstav Hluboká nad Vltavou 2008
4.      Rozšíření počtu posuzovatelů DKK – MVDr. J. Šebek CSc. a MVDr. Snášil CSc. z Brna
5.      Zvýšení startovného na zkouškách o poplatek 100,- Kč za den zkoušek. Pro vůdce na zkouškách bude zajištěno polední stravování.
6.      Povinnost tetování štěňat, čipování je nadstandardní.
7.      Nákup čtečky čipů, zajistí Ing. Kubeš a MVDr. Šebek.
 
 
6. 1. 2008                                           Zapsala: MUDr. Eva Žampachová
                                                           Ověřil:     Ing. Jiří Šváb
 

POZVÁNKA NA SCHŮZI SEKCE RETRIEVERŮ 6.1. 2008
Klub chovatelů loveckých slídičů - sekce retrieverů zve všechny své členy a schůzi sekce retrieverů: 
termín dne 6.1. 2008
místo: restaurace Stará Hlína v 10.00 hod.
Program:    
1.    Zahájení
2.    Zpráva vedoucího sekce a poradce chovu
3.    Organizace a příprava FTR Radany a Židlochovice a Klubová výstava Hluboká 2008
4.    Volba delegátů na konferenci KCHLS a vedoucího sekce
5.    Diskuse
6.    Usnesení
7.    Závěr
Vedoucí sekce retrieverů Ing. František Korda

 


SCHŮZE SEKCE RETRIEVERŮ 21.01.2007 STARÁ HLÍNA
Přítomno 31 členů
 
10.15 ZAHÁJENÍ
Ing. Kubeš - přivítal všechny přítomné
 
Ing. Korda - přednesl Zprávu Poradce chovu za rok 2006
 
Ing. Kubeš - podal vysvětlení ke stagnaci v chovu plemene NSDTR – díky zveřejnění neprofesionálních článků jednoho autora v tisku, bylo poškozeno dobré jméno českého chovu NSDTR nejen u nás, ale i v zahraničí.
 
Ing. Kubeš - zdůrazňuje, že veškeří funkcionáři pracují bez dotací klubu, všichni na klubovou práci dávají ze svého volného času a  používají své vlastní vybavení včetně počítačů.
 
Ing. Kubeš - informuje o vrcholových výstavách klubu připravovaných na rok 2007. K posuzování budou již tradičně pozvání zahraniční rozhodčí především z Anglie a Skandinávie.
 
Ing. Kubeš - informuje o počtu připravovaných klubových zkoušek pro rok 2007, zdůrazňuje, že OVVR nejsou zkoušky, ale bonitace a oznamuje termín 24.03. 2007, v němž proběhne školení garantů OVVR.
 
Ing. Kubeš: oznamuje změny v Dozorčí radě - po úmrtí paní Polákové - byl do DR kooptován schůzí výboru p. Šváb Jiří a předsedou byl zvolen MVDR. Šebek Jiří. (Volba proběhla před schůzí sekce)
 
p. Jedlička - seznámil přítomné se změnami v  pořádání OVVR a zároveň oznámil, že organizátoři OVVR budou proškolováni.
 
Mgr. Šustová - vznáší dotaz, zda je možné na OVVR psa změřit a spočítat zuby pro uchovnění?
Ing. Kubeš - odpovídá, že pouze v případě, pokud je na akci přítomen rozhodčí z exteriéru.
 
pí. Šeráková - doplnila informace o nových podmínkách pořádání OVVR
 
p. Soukup - se dotázal, proč jsou discipliny známkovány, když v závěrečném hodnocení OVVR bude stanoveno pouze PROSPĚL - NEPROSPĚL
Ing. Kubeš a pí. Šeráková - zdůvodňují nutnost známkování.
pí. Píchová - se ptá, zda si budou RK a KCHLS vzájemně uznávat OVVR
Ing. Kubeš - odpovídá pí Píchové na dotaz Samozřejmě ano.
Ing. Kubeš - dává hlasovat schválení nových podmínek OVVR – jednohlasně schváleno.
 
p. Jedlička - zdůrazňuje nutnost vhodného stylového oblečení na zkouškách lovecké upotřebitelnosti.
Ing. Kubeš - poukazuje na nevhodné chování některých účastníků zkoušek – velkým nešvarem je telefonování během zahajovacích a závěrečných ceremoniálů a také absence některých účastníků zkoušek na závěrečném ceremoniálu, považuje přinejmenším za neslušnost. Apeluje, aby na zkouškách byly zachovávány myslivecké tradice a sportovní chování a především slušnost.
 
Ing. Kubeš - zdůvodňuje, proč zatím nebyl vydán Katalog retrívrů – je žádoucí, aby se doplnil počet inzerentů, neboť publikace není dotována klubem a vybraná finanční hotovost zatím k jeho vydání není dostačující.
 
Ing. Kubeš - oznamuje, že jednodenní zkoušky  nesmí být v žádném případě ztrátové, a ani vícedenní zkoušky by neměly být pro klub finanční zátěží.
 
Ing. Kubeš - oznamuje, že sekce pořádá letos poprvé Mezinárodní zkoušky retrívrů
 
Ing. Kubeš - se obrací se na členy, kdo má možnost sponzoringu akcí sekce, bude mít jeho firma možnost zdarma inzerovat ve Zpravodaji.
 
12.15 OBĚD
13.30 DISKUZE
14.00 UKONČENÍ SCHŮZE
Zapsala: Krutská Alena
V Staré Hlině dne 21.01.2007

 
     
10.15 h Zahájení schůze Ing. Františkem Kordou
 
Schválení programu:
Zpráva Poradce chovu retrieverů přednesená Ing. Kordou
 
Ing. Kubeš – Návrh změny chovných podmínek
- Mohou chybět M3 a další dva zuby mimo řezáků a špičáků, u všech plemen retrieverů
  Zkoušky : OVVR nebo jiná lovecká zkouška kde se zkouší přinášení. Vše ostatní zůstává stejné.
(návrh přijat).
 
p. Jedlička – navrhuje, aby se vycházelo pouze ze standardu a neplnochrupost se dále neomezovala, zároveň upozorňuje na problém dysplasie loktů, která se vyskytla u jeho dvou vrhů LR.
 
Ing. Šváb – navrhuje doporučit chovatelům retrívrů nechat vyšetřit před uchovněním psa/fenu na PRA/CAT a DLK pouze z důvodu sledování zdravotního vývoje populace
(návrh přijat)
 
Ing. Kubeš – objasnění situace na ČMKU - vyškrtnutí 2 čekatelek na rozhodčího z exteriéru.
 
p. Jedlička se dotazuje, zda místo nich budou delegováni jiní čekatelé.
 
Ing. Kubeš – na ČMKU zatím trvá stop stav pro delegování nových čekatelů na rozhodčího z exteriéru.
 
Ing. Kubeš – OVVR je bonitace pracovních a povahových vlastností retrívrů, a je plně v kompetenci pořádajícího klubu.
Navrhuje, aby OVVR nebyly bodovány, ale aby výsledkem jeho hodnocení bylo vyjádření PROSPĚL – NEPROSPĚL.
 
Ing. Šváb - zda se jednotlivé discipliny mají hodnotit známkou bez následného násobení koeficientem?
 
Ing. Kubeš - navrhuje hodnotit discipliny pouze vyjádřením Prospěl (P) – Neprospěl (0)
 
p. Jedlička a Ing. Houdek - navrhují známkovat jednotlivé disciplíny, neboť  při výběru krycích psů kladou důraz i na úspěšnost psů na zkouškách.
 
Ing. Kubeš - dává hlasovat o návrhu zda zachovat dosavadní hodnocení OVVR
(návrh přijat)
 
Ing. Kubeš  - žádá členy sekce o zasílání příspěvků do klubového Zpravodaje.
 
Ing. Korda – upozorňuje na vysoké procento psovodů na zkouškách, kteří nemají zbraň. Navrhuje požadovat paušál za střelbu pro jednotlivé psy.
 
p. Jedlička - navrhuje částku 500,-Kč za výstřel.
 
Ing. Kubeš – navrhuje uvést do všech propozic zkoušek, mimo FTR a ZPR, že psovod bude mít možnost najmout si na zkouškách ve skupině střelce za poplatek 100,- Kč.
Tento návrh byl přijat.
 
p. Krejčí – zda je možné používat za zkouškách náhražku za brokové zbraně (např. poplašnou pistoli)?
 
Ing. Kubeš – Ne, celý průběh zkoušek je dán zkušebními řády. Je dána povinnost používat dlouhou loveckou zbraň.
 
12.15 OBĚD
13.00 Pokračování schůze:
p. Jedlička – navrhuje zakázat možnost přehlašovat psy, feny, vůdce a majitele na startovací listině před zkouškami (např. pokud se z důvodu hárání fena nemůže zkoušek zúčastnit, apod.) – obava z obchodování s místy na vrcholových zkouškách.
 
Ing. Kubeš – Návrh: Před zkouškami bude možné uskutečnit pouze výměnu v nahlášeném páru vůdce-pes:
Při změně vůdce musí zůstat stejný pes, při změně psa musí zůstat stejný vůdce.
(návrh schválen)
 
Ing. Kubeš – zhodnotil  výstavy klubu, které proběhly v r. 2005 a zároveň  informuje o připravovaných výstavách klubu pro rok 2006 a 2007, kdy sekce retrívrů a sekce španělů budou pořádat své Klubové a Speciální výstavy samostatně.
Klubová výstava Retrívrů – 28.10.2006 – Třeboň
Klubová a Speciální výstava Retrívrů v r. 2007 – místo konání je zatím v jednání.
 
Ing. Kubeš – nabádá členy schůze k maximální propagaci Klubové výstavy, neboť jsou pozváni velice kvalitní rozhodčí z Irska. Dva specialisté na LR a dva na GR. V případě nízkého počtu přihlášených psů bude v r. 2007 z ekonomických důvodů redukován počet zahraničních rozhodčích.
 
Ing. Kubeš - Zkoušky budou pořádány dle rozpisu.
Nové Zkušební řády jsou ve fázi schvalování na ÚKOZu. Řády budou pravděpodobně schváleny koncem února 2006 a jejich znění bude otištěno v klubovém Zpravodaji 1/2006.
 
Ing. Kubeš – informuje o tom, že v květnu letošního roku končí platnost Chovatelských řádů, proto ČMKU bude schvalovat nový Chovatelský řád, který KCHLS převezme v nezměněné podobě.
 
Ing. Korda – Upozorňuje, aby chovatelé dávali bedlivý pozor na původ dovezených štěňat, platný je pouze Průkaz Původu FCI.
Vzhledem k tomu, že naše republika je členem FCI, jsou psi  s rodokmenem UCI považováni za psy bez Průkazu Původu a výstavy organizované UCI jsou nelegální. PP UCI jsou již vystavovány i v ČR.
 
p. Maříková navrhuje vložit do Z/1 propozice, přihlášku a složenku pro Klubovou výstavu 2006.
 
Ing. Kovář – připomínkuje práci některých rozhodčích na vrcholových klubových zkouškách, navrhuje pečlivě volit nominaci rozhodčích pro zkoušky retrívrů. Dále navrhuje, aby rozhodčí pro zkoušky retrívrů byli pečlivě proškoleni a podrobně seznámeni se zkušebními řády FTR, ZPR, apod…
 
Ing. Kubeš – Již teď jsou vybíráni ti nejkvalitnější rozhodčí z ohledem na vzdálenost od místa konání zkoušek. Cesťák je jedna z největších finančních položek na zkouškách. O kvalitě rozhodčích svědčí i ta skutečnost, že na zkouškách KCHLS sekce retrieverů nebyl zatím podán žádný protest. Na dotaz které rozhodčí pan ing. Kovař považoval za nekvalitní nebylo odpovězeno.
 
Ing. Šváb – dotazuje se, jak se bude postupovat při zadání pořadí prvních čtyř psů podle nových Zkušebních řádů.
 
Ing. Kubeš – odpovídá, že tento problém se bude řešit.
 
p. Krejčí – navrhuje zvát zahraniční rozhodčí také na zkoušky a našim rozhodčím z výkonu zaplatit školení v zahraničí.
 
p. Krutská – zájem zúčastnit se jako pozorovatel zahraničních zkoušek se počítá jako soukromá aktivita členů a není v možnostech klubu tyto aktivity hradit.
 
 
p. Jedlička – žádá nesrovnávat anglickou a českou mysliveckou kynologii, neboť máme jiné podmínky pro loveckou kynologii.
 
Ing. Kubeš – konstatuje, že pokud se utvoří skupina zájemců o working testy, je ochoten  konstruktivní návrhy podpořit a přiklání se k možnosti financování Workingových zkoušek na stejné úrovni jako jsou financovány klasické lovecké zkoušky.
Návrh pana Krejčího vysílat rozhodčí na školení do zahraničí zamítá.
 
Ing. Kovář – navrhuje zařadit do Z/1 osvětový článek pro rozhodčí na téma Field Trial, který by oslovil především rozhodčí z výkonu, ale zároveň upozornil, že uvedený článek již předal do RK:
 
p. Kovář – informuje o tom, že Retrívr Sport pozval v dubnu zahraniční rozhodčí Working testů a navrhuje na setkání pozvat i naše rozhodčí – v rámci družby rozhodčích.
 
V KCHLS nemáme rozhodčí z working testů.
 
p. Krutská – informuje o připravovaném Katalogu retrívrů.
 
Ing. Kubeš – vyjádřil poděkování všem členům, kteří pomáhají při zajišťování klubových akcí a poté schůzi ukončil.
 
Ve Staré Hlíně dne 05.02.2006
Zápis provedla Alena Krutská

Schůze KCHLS – sekce retrieverů - 23.1.2005 - Stará Hlína u Třeboně

- Schůzi sekce zahájil ing. Korda přivítáním a zprávou poradce chovu o využití krycích psů, přehledem odchovaných štěňat.
- Další připomínka patřila dokladům k uchovňování.
  
Poradci chovu se zasílá:   - originál PP a jeho kopii
- kopie posudkových listů
- kopie soudcovských tabulek
- fotografie psa nebo feny ve výstavním postoji
                                            
                                            
Včasné požádání o doporučení ke krytí a uchovnění se zasláním všech potřebných dokladů usnadní práci poradce chovu.
- Ing.Kubeš  upozornil na to, že u rtg. DKK platí první snímek po dosažení věku 12 měsíců.
- U chovných podmínek platí poslední dohoda s RK (do roku 2012).
- Příspěvky do zpravodaje 1/2005 zasílat do 15.3.2005.
- Přehledy výsledků z výstav budou otištěny v  č.2/2005.
- Speciální výstava retrívrů proběhne v Třeboni 7.5.2005.
- Speciální výstava španělů proběhne také v Třeboni 8.5.2005. Sníží se tím náklady na rozhodčí.
 
Další připomínka byla k Working testům. Nikdo z KCHLS nemá proti uskutečňování těchto aktivit žádné připomínky.V případě , že se najde skupina lidí kteří budou mít zájem, je nutné se obrátit na ved. Sekce, který jim poradí co je nutné proto udělat.
Zkoušky v roce 2004 proběhly bez protestů a problémů. Bylo mnoho dotazů ohledně VZ a SVP okr. Jičín kde byl  garant MVDr. Nosek. Tyto zkoušky proběhly v naprostém pořádku a ke spokojenosti všech zúčastněných.zkoušky byly ziskové 1500 Kč.
Přihláška ke zkouškám na rok 2005 bude platná pouze s dokladem o zaplacení. Datum zaplacení je i datem přijetí přihlášky. Musí být naplněna alespoň jedna skupina, jinak se zkoušky ruší a vrací se poplatky. Ceny na zkouškách se hradí z peněz sponzorů, ne z klubových prostředků. Se sponzorem je uzavřena smlouva o reklamě a ta je publikována v klubových periodikách.
 
Po skvělém obědě byla otevřena diskuse.
- Ing. Kovář se veřejně omluvil ing. Kubešovi za nedorozumění vztahující se k Working testům. Dále informoval o nových členech z Rakouska, návštěvě ZPR a Working testů u nich, s porovnáním jednotlivých disciplín.
- Fr. Pasák měl dotaz týkající se zkušebních řádů a navrhl zorganizovat připomínkové setkání. Garantem, kterého určila ČMKU a který shromažďuje připomínky je Mgr. O. Blecha.
- Pan Kadlec měl dotaz ke zveřejnění chovných podmínek. Chovné podmínky jsou zveřejněny v Klubových normách.
- Fr. Pasák navrhoval zveřejnění v každém čísle Zpravodaje z důvodu většího nárůstu nových členů.
- L. Šeráková navrhuje odhlasování nejnižší hranice věku vůdce pro OVVR na 15 let dosažených v den zkoušek - schváleno všemi hlasy.
- M. Šírová měla dotaz k uznání rtg. DKK při přestupu mezi kluby.
Ing. Kubeš  vysvětlil: Platí první snímek psa staršího 12 měsíců vyhodnocený MVDr. Šebkem pro členy KCHLS.V případě přeregistrace chovného jedince od RK, platí snímek od vyhodnocovatelů RK, kteří jsou vyhodnocovateli Veterinární komory ČR. Chovný importovaný pes se zemí FCI  je automaticky chovný i u nás bez ohledu na chovné podmínky země ze které byl zakoupen. Jsme povinni uznávat chovnost všech zemí FCI..  
- Ing. Kovář navrhuje zpřísnit hodnocení poslušnosti a ovladatelnosti na vyšších zkouškách a soutěžích. Uvedení jako připomínku v nových zkušebních řádech. Dále navrhuje možnost  „rozstřelu" dvou stejně dobrých jedinců a tím rozhodnout o vítězi.
- M. Šírová připomíná zasílání příspěvků do Zpravodaje přes ing. Fr. Kordu.
 
Ing.Korda ukončil schůzi v 13.30 hod. poděkováním všem za účast.
Zapsala L. Šeráková.

Schůze KCHLS – sekce retrieverů - 23.11.2003 - Stará Hlína u Třeboně

 Členskou schůzí byli na jarní konferenci KCHLS zvoleni tito delegáti: 
 
Jiří Urbánek, Martin Urbánek, Karel Jedlička, Lucie Šeráková, ing. František Korda, ing. Jan Kubeš, MVDr. Jiří Šebek CSc., František Slunéčko, ing. Bohumil Kovář, Alena Brejchová, Dagmar Poláková, Iva Ranftlová, Vladimír Pecháček, František Pasák, Jan Vyžrálek, Alena Krutská, ing. Milada Jirásková, MVDr. Vladimír Fiala,  Michaela Melionová 
a náhradníci:
 Mgr. Karel Zavijačič, Mgr. Renata Ryplová, Vladislav Hynek, ing. Bořivoj Hojgr, Aleš Novák, Jaromír Háva, Alena Poslušná, Barbora Kubátová, Renáta Nechvátalová, Aleš Vychron

Zápis ze schůze KCHLS – sekce retrieverů 15.2.2003 - Kolence

Schůze sekce retrívrů, která se uskutečnila 15. 2. 2003 v jihočeské vesničce Kolence v místní restauraci, proběhla jako vždy v klidné a přátelské atmosféře.
Celkem se sešlo 54 účastníků z toho 38 členů a 16 hostů.
 
1) Schůze byla v 10.00 zahájena panem ing. Kordou, jenž nejprve přivítal všechny zúčastněné členy a hosty schůze.
2) Ing. Korda vzpomenul nedávno zemřelého prvního poradce retrívrů pana Kožíška.
3) Ing. Korda seznámil přítomné s klubovými a sekčními statistickými údaji za rok 2002.
5) Ing. Korda bilancoval výstavy retrívrů v roce 2002
6) Slova se ujal ing. Kubeš, jenž přednesl pozvání na jednotlivé klubové akce retrívrů - výstavy a zkoušky.
Hlasováním byl schválen návrh, aby na OVVR v konečném hodnocení měli přednost nechovní jedinci před chovnými.
Zároveň ing. Kubeš zdůraznil, že pro chovnost v KCHLS jsou uznávany nejen OVVR ale i zkoušky lovecké upotřebitelnosti.
7) Paní Krutská referovala o statistických údajích výcvikových akcí zakončených OVVR konaných v uplynulém roce a oznámila termíny akcí pro tento rok.
Zároveň poprosila přítomné, o zasílání archivních i aktuálních informací, kopií Průkazů původu a fotografií retrívrů žijících i již uhynulých. Tyto materiály by měly pomoci k tvorbě sekčních webových stránek a Chovné knihy, která na internetu vzniká.
Zároveň informovala o Katalogu retrívrů, který by měl vyjít na jaře 2003.
9) Ing. Kubeš a Ing. Korda důrazně varovali před účastí na výstavách, které nejsou pořádány v rámci FCI.
10) Pan Ing. Šváb předložil ke schválení Logo sekce retrívrů, které bylo zasláno do soutěže (vyhlášení soutěže bylo ve Zpravodaji
3/2002).
11) Ing. Šváb podal aktuální informace o internetových stránkách sekce, které vytváří společně s paní Šírovou.
12) Ing. Kubeš pohovořil o původu Flat Coated Retrívrů v ČR.
13) 12.00 přestávka na oběd - během polední přestávky si účastníci prohlédli návrh loga.
14) Po obědě otevřel ing. Korda diskuzi:
 
a) Ing. Kubeš informoval o neměnných chovných podmínkách.
b) Ing. Kovář - návrh na novou klubovou soutěž retrívrů dle amerických soutěžních zkoušek.
c) Zajištění sponzorů na akce sekce si vzali na starosti pan Pasák a ing. Kubeš.
d) Pan Nováček připomínkoval návrh klubové soutěže navržené panem ing. Kovářem.
e) Proběhla diskuze na téma logo sekce, paní Hermanová a Ranftlová navrhli dořešení předloženého loga.
g) Ing. Kovář a pan Pasák byli pověřeni vypracováním podrobného popisu jednotlivých disciplín FTR.
 
15) V odpoledních hodinách ing. Korda poděkoval všem za účast, rozloučil se s přítomnými a schůzi ukončil.
 
 
V Kolencích 15. 2. 2003
 
Zapsala Krutská Alena
 

Zápis ze schůze KCHLS – sekce retrieverů 2.2.2002 - Dunajovice

Zahájení: vedoucí sekce ing. František Korda
 
Program: 1. úvod
                2. zpráva o činnosti v roce 2001
                3. plán na rok 2002
                4. přestávka – oběd
                5. diskuse
                6. závěr
 
  1. kladné hodnocení vrcholových akcí – SVR a VZ Třeboň, pobytové, výcvikové tábory  se  závěrečným přezkoušením OVVR. Ocenění pomoci při KV Ondřejov, opět vyšší úroveň Katalogu. Seznámení o semináři a závěrečných zkouškách z canisterapie
2.-3. SVR – Třeboň se uskuteční až v r. 2003. Na podzim tj. 26.10. bude KV-KCHLS – 2002, dále budou významné akce jako: MMŠ – Luhačovice, ZPR Třeboň, SVŠ Brno a řada dalších, bude uvedeno ve Zpravodaji 1/02. 
Katalog  retrieverů – 2001 – výrazné zlepšení technické i grafické úpravy. Zlepšila se i kvalita dodaných fotografií. Poděkování autorům.
Seznámení s chovnou základnou sekce podle plemen retrieverů, počty narozených štěňat, využití jednotlivých chovných psů.
Ing. Kubeš – u KV České Budějovice 2002 bude opět využita reklama v radiu a počítá se s hojnou účastí členů sekce R. Opět budou pozváni  kvalitní rozhodčí ze zahraničí.
p. Jedlička – podal podrobné informace o pracovním využití retrieverů – OVVR, výcvik od štěněte, bez práce se úspěch nedostaví a ani OVVR nejsou zadarmo.
SZVP – 2001 malá obsazenost, v roce 2002 se zadáním tit. CACT
ZPR – pro hladký průběh byla nasazena vysoká laťka z VZ v Třeboni v roce 2001.
p.-Čech – k OVVR – neúspěch se odvíjí z 90% od neposlušnosti. Důležitá je výchova štěněte a povelová technika. Při pracovní zátěži na táborech je potřeba psa nechat odpočinout. Změna pracovního režimu – doma pes většinu času prospí. Na táborech se cvičí ráno – odpoledne, to je pro zvláště mladého psa nezvyklé.
MVDr. Šebek – informace o DKK
DKK je pouze jedna z vrozených vad u psů. V Čechách převažuje až přemrštěná důležitost a zaměření pouze na tuto vadu. Veterinární lékaři mají složenou předepsanou zkoušku (něco jako atestace). Pohled na vyhodnocování DKK je celosvětově stejný, lišit se může jen v drobnostech. Rozlišení u negativních snímků by mohlo být ještě podrobnější. Při vyhodnocování DKK není snahou vet. lékařů likvidovat chov.
Ing. Kubeš – podal informace o radě pro posuzování DKK. Uvedl, že pro uchovňování je důležitá povaha a vrozená vloha pro aport. Uchovňovat  retrievery i se zkouškou v souvislosti ke drogám a z canisterapie.
4) Oběd
5) Diskuse:
Zahájila paní Čečrdlová – připomínkou ke Katalogu 2001: foto nejlépe ve velikosti 15 x 10 cm. Další vydání bude opět koncem roku 2002. Další informace se týkala seznamu chovných jedinců, předložila vzor u CHBR.
p. Kadlec – připomínka se týká snižování bodů u ZPR
    odpověděl Ing. Kubeš – dodržení zkušebního řádu bez výjimky. Bude vyžádán oficielní výklad ČMMJ.
p. Jedlička – vznesl dotaz na uchovňování psů s RTG snímkem DKK ze zahraničí.
      Odpověď:
- pes narozen v ČR, označen ČLP, uchovněn např. v Polsku, nebude uznán chovným v ČR. To znamená, že „reexport“ musí splňovat podmínky stanovené u nás.
-        dovezený chovný pes, narozený v zahraničí a uchovněný tamtéž, může být uznán chovným u nás „ export“.
-        štěně dovezené do ČR musí splnit podmínky k zařazení do chovu v ČR
p.Čečrdlová – má dotaz na MVDr. Šebka, bylo – li naše hodnocení DKK projednáno s komisí FCI na vyhodnocování DKK. Dále jí zajímá rozdílné hodnocení DKK u nás a v zahraničí. Proč nevyšel ve Zpravodaji přehled o vyšetření DKK za celý rok.
Ing. Kubeš – odpověděl k tématu: zveřejníme přehled DKK – odhlasováno většinou přítomných.
MVDr. Šebek – odpověděl podrobným výkladem o uložení hlavice kloubu v jamce. Podmínky pro vyhodnocení DKK jsou všude stejné a naše posuzování DKK je podle FCI. Vyřazení psů s DKK povede ke snížení chovné základny a nastoupí jiné degenerativní choroby.
p.Götzová – upozornila na rozdílné vyhodnocení DKK u nejmenovaného psa v našem klubu a klubu R.
MVDr. Šebek – odpovídá, že konkrétní případ nezná a vysvětluje postup při označování RTG snímku. Při rentgenování kyčlí je snímek každého psa označen tet. č. a u psa je proveden zápis o RTG do PP. Výsledky jsou zaslány majiteli a poradci chovu. Snímek je označen číslem, zaevidován a archivován po dobu 10 let. Možnost vydání snímku vzniká při odvolání proti vyhodnocení.
p.Dočekalová – má dotaz, zda se dva vet. lékaři shodnou ve vyhodnocení jednoho snímku DKK? 
MVDr. Šebek -  názory se shodují, neliší se více než o dva stupně. Důležitá je i kvalita snímku.
p. Jedlička – je rozdíl při vyhodnocování u LR a GR?
MVDr. Šebek – postup je vždy stejný, je rozdíl v postižení kloubů u LR a GR, ve vyhodnocení ne.
p.Čečrdlová si stěžuje na RK CZ, že nedodávají slíbené výsledky z výstav
Ing. Kubeš -  do Zpravodaje se otiskují pouze stručné výsledky z výstav umístění na předních místech a jedinci s nějakým titulem. slušný je přehled na Internetu.
p.Čečrdlová – nebyla zaplacena překladatelka – paní Halabalová – KV Ondřejov
ing. Kubeš – obrátit se na pana Smrže
p. Jedlička – poplatek za „nadpočená“ štěňata 200.- Kč, SR platí ve větší míře než např. SC, což je dáno větším počtem štěňat ve vrhu u retrieverů, navrhuje poplatek za každé štěně.
Ing. Kubeš – je třeba projevit solidaritu s ostatními plemeny sdruženými v klubu, byly doby, kdy jsme byli rádi, že můžeme v KCHLS být.
Ing. Kovář – dotaz na canisterapeutické zkoušky
Ing. Korda -  podal vyčerpávající informaci o průběhu prvních canisterapeutických /oficielních/ zkoušek. O zastřešení se postarala JČ universita.
p.Kadlec – vznesl podnět na zamyšlení nad bázlivostí a agresivitou u retrieverů.
Ing. Kubeš – agresivita se odvíjí od bázlivosti, důležitá je i výchova od štěněte.
Ing. Kovář – dotaz na zpracování článků do Zpravodaje na počítači.  
Ing. Kubeš – odkaz na pana Švába
Ing. Kovář – poskytne informace o ZPR. Na letním táboře na Řadově se uskuteční jednoinformační odpoledne.
Ing.Kubeš – ukončil zasedání členské schůze.
Podle presenční listiny bylo na členské schůzi  53 členů sekce a 28 hostů.
 
                                                                              Zapsala:  Lucie Šeráková

 
 
 

[úvodní strana] [KCHLS] [CCR] [FCR] [GR] [CHBR] [LR] [NSDTR] [CMKU] [CMKJ] [CMMJ] [webmaster]